Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maantien 8693 (Liikasenvaarantie) parantaminen välillä Käylä - Oulankajoki, Kuusamo (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen maantielle 8693 (Liikasenvaarantie) välille Käylä - Oulankajoki. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa.

Maantie tullaan leventämään ja muuttamaan kestopäällysteiseksi tieksi nykyiselle paikalleen.

Maantie on pääosin kapea soratie ja sen kunto on huono kelirikon aikaan keväisin ja syksyisin, mikä heikentää tien turvallisuutta ja liikennöitävyyttä.  Tie on päällystetty lyhyeltä matkalta Käylästä lähdettäessä sekä Oulankajoen molemmin puolin, missä päällysteessä on jo paljon vaurioita.

Kesäisin tien liikennemäärät ovat talvikuukausia suuremmat johtuen Oulangan alueelle suuntautuvasta matkailusta.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikennöitävyyttä vuoden ympäri loiventamalla tien jyrkkää mäkisyyttä ja parantamalla tien rakennetta. Lisäksi tie levennetään ja päällystetään välillä Käylä - Oulankajoki.

Suunnittelualueen itäpäässä ovat mm. Oulangan kansallispuisto ja Natura -alue. Suunnittelutyön aikana on tehty luontoselvityksiä ja arvio hankkeen vaikutuksista Oulangan Natura-alueeseen.

Suunnittelutyö on käynnistetty heinäkuussa 2016. Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus keskiviikkona 5.4.2017 klo 17.00 – 18.30 Oulangan tutkimusasemalla, Liikasenvaarantie 134.

Tiesuunnitelma valmistuu syksyn 2017 aikana, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Kuusamon kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen laaditaan erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen, kun Liikennevirasto on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hanke on mukana hallituksen perustienpidon lisärahoitusohjelmassa, josta hankkeelle on myönnetty rahoitusta 4,8 milj. €. Hankkeen rakentamistyöt aloitetaan v. 2018.

Lisätietoja:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259
Hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, Infracon, puh. 040 595 7440
Projektipäällikkö Viljo Heikkinen, WSP Finland Oy, puh. 040 5667 034


Alueellista tietoa