Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Teiden päällystystyöt käynnistymässä (Uusimaa, Häme)

Teiden päällysteiden uusimiseen ja tiemerkintöjen tekemiseen on Uudenmaan ELY-keskuksella tänä vuonna käytettävissä noin 30 miljoonan euron rahoitus. Tästä päällystetyn tieverkon korjausvelkakohteisiin myönnettyä lisärahoitusta on noin 6 miljoonaa euroa.

Kesän päällystyskohteista ensimmäiset on nyt kilpailutettu. Suurin osa on vilkkaimpien teiden kohteita, joiden tiedetään talven aikana kuluvan korjattavaan kuntoon. Kevään aikana tehdään vielä palvelutasomittauksia, joilla tarkennetaan kohdeluetteloa ja päätetään kauden uusiopäällystyskohteet ja muut akuutit toimenpidetarpeessa olevat jaksot.

Asfalttipäällysteen pääraaka-aineista sideaine bitumi muodostaa suuren osan valmiin päällysteen hinnasta. Bitumin hinta on elänyt viime vuosina voimakkaasti ja vaikuttanut siten toteutettaviin työmääriin. Työkaudelle 2017 hintatason odotetaan pysyvän pitkän aikavälin keskiarvoa alempana.

Jatkuva sopimus on valtateillä 3, 9 ja 10 voimassa oleva palvelusopimus Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa, jossa palveluntuottaja vastaa päällysteen pintakunnon edellyttämistä toimenpiteistä.

Päällysteiden paikkaustöitä tehdään myös alueellisissa hoitourakoissa, joissa korjataan akuutit, esimerkiksi liikenneturvallisuutta vaarantavat puutteet. Lisäksi ELY-keskuksella on erillinen päällysteiden paikkausurakka, jossa tehdään ohjelmoituja ylläpitoluonteisia paikkauksia. Näiden paikkausten rooli on jatkossa yhä tärkeämpi päällysteiden elinkaaren venyttämisessä, erityisesti vähäliikenteisellä tiestöllä.

Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusimiseen käytetään Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä noin kuusi miljoonaa euroa. Tiemerkinnät toteutetaan palvelusopimuksissa, joista itäisen sopimusalueen hoitaa Skanska Asfaltti Oy ja läntisen Hot Mix Oy Finland. Tiemerkintöjen liikenneturvallisuusmerkitys on suuri, joten niiden rahoituksesta ei tingitä.

Uudenmaan ELY-keskuksen Päällystystyöt 2017 sivulle päivitetään kartat ja luettelot kauden päällystyskohteista. Liikenneväylien korjausvelkaohjelman kohteet taustatietoineen on esitelty liikenneviraston sivustolla. Vuonna 2017 toteutettavista korjausvelkakohteista valtaosa on jo kilpailutettu ja ensimmäisillä työkohteilla työt alkavat huhtikuun alusta


Yhteystietoja:

  • Tienpäällystysurakka ELY Etelä 1 TP 2017, Lemminkäinen Infra Oy, Kai Kelola, p. 050 596 8740
  • HTU Päällystepalvelusopimus Lemminkäinen Infra Oy, Jyri Haapamäki, p. 040 516 9837
  • Tiemerkintöjen palvelusopimus UUD länsi TMPS 2015–2018, Hot Mix Oy Finland, Harri Ahola, p. 040 825 1370
  • Tiemerkintöjen palvelusopimus UUD itä TMPS 2015–2018, Skanska Asfaltti Oy, Heikki Rahtu, p. 040 867 4114
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Tuomas Vasama, p. 0295 021 361


Akuutit tiestön kuntoon liittyvät palautteet: Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100
ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelu p. 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Ajantasaista tietoa tietöistä löytyy Liikenneviraston internet-sivuilta.


Alueellista tietoa