Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Tuovilan- ja Sulvanjoen tulvasuojeluhanke etenee huonoista sääoloista huolimatta (Pohjanmaa)

Tuovilanjoen (eli Laihianjoen) ja Sulvanjoen tulvasuojeluhankkeen ruoppaustyöt etenevät jälleen. Tämän talven säät ovat olleet vaihtelevia, eikä pitkiä pakkasjaksoja ole ollut. Tämä on vaikeuttanut monia jään päältä tehtäviä kaivutöitä. Lisäksi meriveden korkeus on vaihdellut runsaasti, joka on lisännyt ongelmia merialueen kaivutöissä. Huonoista olosuhteista huolimatta Tuovilan-ja Sulvanjoen tulvasuojeluhankkeessa on maaliskuun aikana kaivettu 15 000 kuutiota eli noin 2 000 traktorikuormallista.  Tämän vuoden työt ovat keskittyneet Sulvanjoen jatkeen kaivamiseen.

 Tuovilan- ja Sulvanjoen ruoppaustöiden tarkoituksena on parantaa jokien tulvasuojelua. Jokisuistojen mataluudesta johtuen alueella on keväisin merkittävä jääpatoriski. Muutenkin suistot padottavat vettä jokien alaosilla. Tuovilan- ja Sulvanjoen pidennysuomat ruopataan syvyyteen N60-2,00 m. Yhteensä ruoppausmassojen määräksi suunnitelmassa arvioidaan 115 000 m3, joista aikaisempina talvina on saatu kaivettua noin 70 000 m3.

Hankkeen avulla pienennetään Tuovilan- ja Sulvanjoen alaosien tulvariskiä. Hankkeen hyötyalue on yhteensä noin 2900 ha ja sillä sijaitsevat mm. Vaasan lentokenttä, moottoritie ja muita tärkeisiin palveluihin liittyviä alueita, kuten Runsorin teollisuusalue.

Hankkeen suunnitelma valmistui vuonna 2004 ja sen jälkeen Tuovilanjoen ja Sulvanjoen alaosien vesistönjärjestely-yhtiö haki lupaa hankkeen toteuttamiselle. Lupa sai lainvoiman kesällä 2010. Päätöksen mukaan hankkeen tulee olla valmis viimeistään kesäkuussa 2018.

Hanketta rahoittavat valtio, Mustasaaren kunta, Vaasan kaupunki sekä Tuovilanjoen ja Sulvanjoen alaosien järjestely-yhtiö. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

  • Vesistöjen kunnostusryhmän päällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
  • Vesitalousasiantuntija Eva-Stina Bredgård, puh. 0295 027 779

Tuovilan- ja Sulvanjoen alaosan järjestely-yhtiö:

  • Päätoimitsija Torbjörn Klemets, puh 050 545 7348
  • Toimitsija Fredrik Ström, puh. 050 592 0685

Urakoitsija: Sundström Oy Ab:

  • Yngve Sundström puh. 040 861 0767

Alueellista tietoa