Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Nokian Kyynijärvelle suunnitellun Tuhkan rakeistamislaitoksen laajennushankkeen YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä (Pirkanmaa)

Ecolan Oy suunnittelee tuotannon laajentamista Nokian tuhkanrakeistamislaitoksella. Hankkeen vaihtoehtoja on arvioitu ja tulokset kokoava ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on valmistunut. Selostuksesta voi esittää mielipiteitä 30.4.2017 saakka. 

Nokian Kyynijärven teollisuusalueelle suunnitellaan tuotantoa, jolla valmistetaan tuhkasta kevytkiviainesta maarakentamiseen ja lannoitteita metsä- ja maatalouteen. Ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena on laajennushanke, jossa käsiteltäisiin tuhkaa 130 000 tonnia vuodessa sekä eläinperäisiä sivutuotteita enimmillään 30 000 tonnia vuodessa. Hankkeesta vastaa Ecolan Oy. Toiminnot sijoittuvat Kyynijärven alueelle, jonka Eco3-hankealueelle suunnitellaan keskittyvän kiertotalouden liiketoimintaa.

Tuhkan rakeistamislaitos -hankkeen arvioidut vaihtoehdot

YVA-menettelyssä on arvioitu kahta vaihtoehtoa sekä nollavaihtoehtoa, jossa laajennushanketta ei toteutettaisi. Hankkeesta vastaava on koonnut YVA-arviointiselostukseen tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvion niiden ympäristövaikutuksista.

Ecolan Oy:n suunniteltu laajennushanke sijoittuu Kyynijärven teollisuusalueelle. Kuljetusreitti alueelle on Porintieltä Koukkujärventietä osoitteeseen Testiradantie 2. Laajennushankkeessa tuotetaan ja varastoidaan kevytkiviaineksia sekä lannoitteita. Toimintaa on vähintään viitenä päivänä viikossa ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden. Liikennöinti tapahtuu pääosin klo 6-22 välisenä aikana.

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta. Ecolan Oy ottaa vastaan ja käsittelee tuhkaa vuosittain yhteensä 20 000 tonnia nykyisen ympäristölupansa mukaisesti Nokian Kyynijärvellä.

Vaihtoehto 1: Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a. Ecolan Oy:n tuotantolaitos vastaanottaa ja käsittelee 130 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Laitokseen rakennetaan toinen tuotantolinja (kompaktointilinja) ja lisätään varastotilaa.

Vaihtoehto 2: Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a ja orgaanisten luomulannoitteiden tuotanto. Ecolan Oy:n tuotantolaitos vastaanottaa ja käsittelee 130 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Laitokseen rakennetaan uusi tuotantolinja tuhkan käsittelyyn (kompaktointilinja).  Ecolan Oy:n tuotantolaitos vastaanottaa ja käsittelee lisäksi eläinperäisiä sivutuotteita korkeintaan 30 000 tonnia vuodessa. Laitokseen rakennetaan uusi tuotantolinja eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn (pelletöintilinja) luomulannoitteiden tuottamiseksi. Varastotilaa lisätään.

Arviointiselostus on yleisön nähtävillä 3.3.–30.4.2017

Tuhkan rakeistamislaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus on yleisön luettavissa 3.3.–30.4.2017:

YVA-menettelyssä on arvioitu hankkeen vaikutuksia luonnonvaroihin, liikennemääriin, meluun, ilmaan, pintavesiin sekä ihmisiin ja yhteiskuntaan. Arvioinnissa on selvitetty myös tuhkanrakeistamislaitoksen mahdollisia riski- ja häiriötilanteita.

Ecolan Oy:n toimintaa ja hankkeen arviointiselostusta esitellään lähialueen asukkaille "avoimet ovet" –tapahtumassa kevään 2017 aikana. Tilaisuudesta ilmoitetaan paikallislehdessä.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille kesäkuussa 2017.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 30.4.2017 mennessä osoitteella [email protected] tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE.

Lisätietoja

www.ymparisto.fi/EcolaninNokiantuhkarakeistamoYVA

Yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus

Hankkeesta vastaava Ecolan Oy

Hankkeesta vastaavan YVA-konsultti Linnunmaa Oy


Alueellista tietoa