Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Uusia luonnonsuojelualueita Etelä-Savoon 812 hehtaaria vuonna 2016 (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa luonnonsuojeluun tuli vuonna 2016 uusi alueita yhteensä 812 hehtaaria. Valtiolle hankittiin maata luonnonsuojelutarkoituksiin 515 hehtaaria ja yksityismaan luonnonsuojelualueita perustettiin 297 hehtaaria. Näistä alueista Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO-ohjelma) kohteita oli 357 hehtaaria, Natura 2000 -verkoston alueita 155 hehtaaria, vanhoihin suojeluohjelmiin kuuluvia alueita 58 hehtaaria ja kaavojen luonnonsuojeluvarauksia 242 hehtaaria. Maanomistajille maksettuihin kauppahintoihin ja korvauksiin käytettiin yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen suojelukohde oli Etelä-Savon maakuntakaavan luonnonsuojeluvarauksiin kuuluvien Itäsuon ja Turvesuon alueiden kauppa, pinta-alaltaan 241 hehtaaria. Kohde sijaitseen Pieksämäen ja Mikkelin kaupunkien alueella. Tämä alue sisältyy arvokkaana suojelukohteena vuonna 2015 valmistuneeseen soidensuojelutyöryhmän raporttiin Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi.

Maanomistajien vapaaehtoiseen tarjontaa perustuvan METSO-ohjelman kohteista vuonna 2016 oli merkittävin ja pinta-alaltaan suurin Savonlinnassa tehty maakauppa, jolla hankittiin Koloveden kansallispuistoon rajoittuvan 129 hehtaarin metsäalue. Alueella on monimuotoista ja vaihtelevaan metsä- ja suoluontoa ja se täydentää erityisen hyvin olemassa olevaa suojelualueverkostoa. Hankitulla alueella on yhteistä rajaa kansallispuiston kanssa 2,9 kilometriä.

METSO-ohjelmaa toteutetaan, 50 % tavoitteesta saavutettu 

Vapaaehtoinen METSO-ohjelman metsiensuojelu on saanut Etelä-Savossa hyvän vastaanoton maanomistajilta.  Vuosina 2005 - 2016 METSO-ohjelmalla on suojeltu metsää 3573 hehtaaria, mikä on noin 50 % ohjelmalle asetetusta tavoitepinta-alasta (tavoite 6652 ha). Maakunnan metsätalousmaan pinta-ala on 1,24 miljoonaa hehtaaria, josta METSO-suojelutavoite on siis noin 0,5 %. Tämä on ohjelmassa asetettu ympäristöhallinnon tavoite pysyvän suojelun osalta. Suomen metsäkeskus toteuttaa osaltaan METSO-ohjelmaa tekemällä määräaikaisia ympäristötukisopimuksia pienialaisiin kohteisiin, pääasiassa metsälakikohteisiin.

METSO-ohjelmassa on määritelty luonnonsuojelubiologiset valintaperusteet, jotka suuntaavat suojelutoimia metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Lähivuosina METSO-määrärahat ovat aiempaa niukemmat, mikä johtaa todennäköisesti tarjousten keskimääräisen käsittelyajan pidentymiseen. Hyvät I-luokan kohteet pyritään toteuttamaan viivytyksettä. METSO-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.


Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4175


Alueellista tietoa