Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon St1 Biofuels Oy:n Pietarsaaren Cellunolix-hankkeen (bioetanolitehtaan) YVA-ohjelmasta (Pohjalaismaakunnat)

St1 Biofuels Oy toimitti 17.11.2016 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma), joka koskee Pietarsaaren Alholman teollisuusalueelle suunnitellun bioetanolitehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämistä. Tehtaan tarkoituksena on hyödyntää sahateollisuuden ja metsätalouden sivutuotteita sekä kierrätyspuuta tuottamalla päätuotteena bensiinin joukossa biokomponenttina käytettävää väkevöityä 100-prosenttista etanolia 50 miljoonaa litraa vuodessa ja sivutuotteina tärpättiä, ligniinimassaa ja raakafurfuraalia.

YVA-ohjelmasta saatiin 15 lausuntoa ja yksi mielipide. ELY-keskus antoi lausuntonsa YVAohjelmasta 8.2.2017. ELY-keskus piti suunnitelmaa pääosin riittävänä, mutta katsoi kuitenkin, että arviointiselostusta laadittaessa huomiota tulee kiinnittää myös luonnonvarojen hyödyntämiseen, vaikutusalueen rajaukseen ja riittäviin lähtötietoihin. ELY-keskus kiinnitti erityisesti huomiota myös vaihtoehtojen vertailun kuvaamiseen ja mm. liikenteeseen, ilmaan ja meluun liittyvien vaikutusten arvioimiseen. Kierrätyspuun vastaanottoalueen osalta suositeltiin tarkistettavaksi asemakaavan ajantasaisuus. Hankkeen YVA-selostuksen arvioidaan tulevan vireille keväällä. YVA-ohjelma sekä ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta:

www.ymparisto.fi/pietarsaaricellunolixYVA

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Päivi Saari, puh. 0295 028 031
  • Ylitarkastaja Esa Ojutkangas, puh. 0295 028 004

Alueellista tietoa