Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Uudellamaalla etsitään ratkaisuja merimetsoista aiheutuviin haittoihin (Uusimaa)

Uudenmaan ELY-keskus on kutsunut koolle yhteistyöryhmän, jonka tarkoitus on tunnistaa alueet, joissa merimetsojen pesintä ja saalistus aiheuttavat eniten haittaa ja konflikteja. Ongelmien vähentämiseksi työryhmässä etsitään yhteisiä ratkaisuja.


Merimetso, kuvaaja Heikki Kotiranta

Työryhmässä on kattavasti mukana eri intressitahoja, kuten ammattikalastajien, kalastusalueiden, suojelujärjestöjen ja kuntien edustajia.  Myös muut rannikkoseuduilla toimivat ELY-keskukset ovat perustaneet vastaavia ryhmiä ympäristöministeriön ohjeistuksen pohjalta.

Merimetso runsastui saaristossa 1990-luvulla ja pesimäkanta Suomessa oli noin 24 000 paria vuonna 2015. Uudenmaan merialueella pesi vuonna 2016 noin 7 000 merimetsoparia. Runsas merimetsokanta aiheuttaa paikoin haittoja kalastukselle sekä vesien ja rantojen käytössä. Ongelmat voivat olla paikallisesti merkittäviä.

Merimetso on rauhoitettu laji. Tahallinen tappaminen, pyydystäminen, pesien hävittäminen ja muu häiritseminen on kielletty. Rauhoituksesta voi hakea poikkeuslupaa mm. vakavien vahinkojen välttämiseksi kalastolle tai vesistön laadun tai alueen virkistysarvojen heikentyessä.

Uudellemaalle myönnettiin vuonna 2016 kaksi poikkeuslupaa merimetsojen häirintään.

Jatkossa alueellinen merimetsotyöryhmä tuottaa tietoa, joka toimii viranomaisten päätöksenteon tukena poikkeuslupien hakuprosessissa. Uudenmaan yhteistyöryhmä on kokoontunut kerran viime syksynä ja seuraava tapaaminen on helmikuun alussa.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Ilpo Huolman, p. 0295 021 393

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajien_seuranta/Merimetsoseuranta


Alueellista tietoa