Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus, elo−joulukuu 2016 (Kainuu)

ELY-keskus hyväksyi elo−joulukuussa 2016 Kainuuseen hankerahoitusta 88 eri hankkeelle tai projektille yhteensä 7 527 547 euroa.

Yrityshankkeista suurimman tuen (2 000 000 euroa) sai Sotkamo Silver Oy. Rahoitus myönnettiin Sotkamon hopeakaivoksen kaivos-, infra- ja ympäristönsuojelurakenteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) suurin tuki (316 000 euroa) myönnettiin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle SOS-Kainuu-hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen palvelujärjestelmää, sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakasprosessien toimivuutta Kainuun soten alueella.

Maaseuturahaston suurin tuki (323 840 euroa) myönnettiin lypsykarjatalouden investointiin Puolangalle.

Maaseuturahaston Leader-hanketuista suurimman sai Puolangan kunnan ePuolanka-hanke (109 774 euroa). Hankkeessa luodaan uusia, erityisesti sähköisiä, toimintatapoja: kehitetään monikanavaisuutta kunnan ja yritysten palvelutarjonnassa sekä luodaan Puolangalle selkeä ja yhtenäinen, digitaalisuuteen pohjautuva, tapa viestiä kunnan tarjoamista mahdollisuuksista asumiseen, vapaa-ajan viettoon ja yrittämiseen.

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen avustuksista suurin (296 300 euroa) myönnettiin Kouta−Vuores jätevesiosuuskunnalle Kouta−Vuores jätevesiosuuskunnan alueen viemäriverkoston rakentamiseen.

Lisätietoja:

Yrityksen kehittämisavustukset ja EAKR-kehittämishankkeet, yksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150, eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeet, rahoitusasiantuntija Verna Mustonen, puh. 0295 023 573, verna.mustonen(at)ely-keskus.fi

Maaseuturahastot, yksikön päällikkö Pekka Knuutinen, puh. 0295 023 554, pekka.knuutinen(at)ely-keskus.fi

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen avustukset, yksikön päällikkö Kari Pehkonen, puh. 0295 023 856, kari.pehkonen(at)ely-keskus.fi

Alueellista tietoa