Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyys laski vuoden takaisesta 5,5 % (Pohjois-Pohjanmaa)

Työttömyys laski joulukuussa kaikkien ELY-keskusten alueilla. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli joulukuun lopussa lomautetut mukaan lukien 28 500 työtöntä työnhakijaa ja työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 1 660:llä (-5,5 %). Työttömyyden lasku jatkui koko viime vuoden ajan ja joulukuussa työttömyys laski määrällisesti vielä hieman enemmän kuin marraskuussa. Työttömyyden lasku koski miehiä (-8,3 %) edelleen enemmän kuin naisia (-1,6 %).  Lomautettujen määrä laski ja aktiivitoimissa oli työnhakijoita enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen joulukuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli joulukuun lopussa 2 130 henkilöä, mikä on 650 vähemmän kuin vuosi sitten. Marraskuusta lomautettujen määrä nousi 670 henkilöllä. Lisäksi lyhennetyllä työviikolla työskenteli 525 työntekijää, missä lisäystä vuoden takaisesta oli 15 henkilöä. Työnantajien ennakkoilmoitukset uusista alkavista lomautuksista vähenivät. Tammikuun alussa TE-toimistoon tuli vain yksi n. 10 henkilöä koskeva ennakkoilmoitus Oulun seudulta.

Alle 25-vuotiaiden työttömyyskäyrä oli joulukuussa laskeva. Nuoria työttömiä oli nyt 5 055, mikä on 340 (-6,3 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Marraskuuhun verrattuna nuorten työttömyys nousi 825 henkilöllä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 660, mikä on 400 henkilöä ja 4,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Marraskuun lopusta työttömyys nousi tässä ikäryhmässä 480:llä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli joulukuun lopussa 8 140. Määrä nousi marraskuusta 120 henkilöllä. Pitkään työttömänä olleiden määrä oli 205 henkilöä matalampi kuin vuosi sitten; pitkäaikaistyöttömien miesten määrä laski edelleen (-210), mutta naisten määrä pysyi hieman kasvun puolella. Pitkäaikaistyöttömyyden lasku jatkui, sillä muutosprosentti (vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen) oli nyt -2,5 %, kun se kuukausi sitten oli -0,2 %.

Uusia työpaikkoja avattiin TE-toimistossa joulukuun aikana 2 150

Joulukuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 950 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 2 150 ja niiden määrä nousi vuoden takaisesta 240:llä. Työpaikkoja myös täytettiin kuukauden aikana enemmän kuin vuosi sitten eli 415. Kuukauden lopussa auki oli edelleen noin 2 190 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja avattiin lähes kaikissa ammattiryhmissä. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden paikkoja avattiin edelleen eniten eli 430. Seuraavaksi eniten tuli tarjolle työpaikkoja asiantuntijoille (430), maa- ja metsätalous työntekijöille (335), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (290) sekä erityisasiantuntijoille (240). Lisäksi avattiin mm. 230 paikkaa muille työntekijöille, 140 paikkaa prosessi- ja kuljetustöihin sekä 50 paikkaa toimisto- ja asiakaspalveluihin.

Palveluissa olevien määrä nousi liki 400:lla vuoden takaisesta

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli joulukuun lopussa 9 060 työnhakijaa. Määrä laski marraskuusta 1 060:llä. Viime vuoden joulukuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 395 (+4,6 %) henkilöä enemmän. Yksityiselle sektorille työllistyminen lisääntyi eniten (+300). Palveluissa olevien määrät olivat joulukuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (3 125), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 900), työllistettynä tai työharjoittelussa (1 690) ja työvoimakoulutuksessa (1 290) olevilla. Työttömien aktivointiaste (24,1 %) nousi viime vuoden joulukuusta (22,3 %).

Vuositason työttömyyskehitys positiivinen lähes kaikissa kunnissa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 15,3 % ja se laski vuoden takaisesta Reisjärveä ja Sieviä lukuun ottamatta kaikissa alueen kunnissa. Marraskuusta joulukuuhun työttömyysaste nousi kaikissa kunnissa ja oli joulukuussa alle 10 prosenttia vain kahdessa kunnassa, Merijärvellä (9,6 %) ja Reisjärvellä (9,8 %).  Korkeimmat, yli 15 prosentin, työttömyysasteet olivat joulukuussa Iissä (18,5 %), Pudasjärvellä (18,1 %), Vaalassa (17,7 %), Oulussa (17,1 %) Taivalkoskella (16,8 %) ja Utajärvellä (15,7 %).

Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:
Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Suunnittelija Helena Suvanto (tilastot), 0295 038 235, 050 390 2364
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 801
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
TE-toimiston vaihde 0295 056 500
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 21.02.2017


Alueellista tietoa