Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Långgrundsvikenin ja Gropenin kunnostuksen työt alkavat tammikuussa 2017 (Pohjalaismaakunnat)

Kristiinankaupungissa sijaitsevan merenlahtien Långgrundsvikenin ja Gropenin kunnostus alkaa tammikuussa 2017. Lahdet kärsivät rehevöitymisestä ja huonosta veden vaihtuvuudesta. Lahtien ympärillä on runsaasti asutusta: reilut 60 kesämökkiä ja vakinaista asuntoa. Långgrundsvikenin ja Gropenin kunnostus toteutetaan Kristiinankaupungin, ranta-asukkaiden ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Kunnostushankkeen urakoitsijaksi on valittu Oy L. Simons Transport Ab Närpiöstä.

Urakoitsija aloittaa työt kaivettavien väylien reunojen raivauksella, Gropenin tyhjennyksen pumppauksella sekä läjitysalueiden valmistelutöillä. Kaivutyöt pyritään saamaan valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä. Alueella liikkumista tulee välttää, koska pumppaus ja kaivutyöt saattavat heikentää jääolosuhteita. Lisäksi kaivumassojen kuljetuksessa käytettävä kuljetuskalusto liikkuu alueella.

Långgrundsvikenin ja Gropenin kunnostussuunnitelma valmistui keväällä 2011. Suunnitelmaan kuuluu Tjöcköfjärdenin ja Gropenin, Gropenin ja Långgrundsvikenin sekä Långgrundsvikenin ja Tjöcköfjärdenin välisten uomien syventämistä ja leventämistä, Gropenin pintasedimentin poistoa sekä Långgrundsvikenin pohjois- ja itärantojen ruoppaamista. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan Långgrundsvikenin ja Gropenin virkistyskäyttöarvoa ja vedenlaatua sekä vähentämään alueen sisäistä kuormitusta.

Kristiinankaupunki haki kunnostustoimenpiteille vesilain mukaista lupaa vuonna 2013. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myönteinen lupapäätös saatiin 24.6.2015. Hankkeen kustannusarvio on 260 000 euroa (alv 0 %). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus osallistuu hankkeeseen korkeintaan 130 000 eurolla ja korkeintaan 50 %:lla hankkeen kokonaiskustannuksista.  Huvilanomistajat ja vakituiset asukkaat maksavat kustannuksista 30 % ja Kristiinankaupunki 20 %. Kesäasuntojen ja vakinaisten asuntojen omistajien osuus kunnostuskustannuksista riippuu alueelle kohdistuvista toimenpiteistä, pienimmillään se on 500 euroa.

Lisätietoja:

Långgrundsvikenin ja Gropenin kunnostuksen seurantaryhmä:

  • Kristiinankaupunki: tekninen johtaja Ari-Johan Myllyniemi, puh. 040 559 9229
  • Huvilanomistajat ja vakinaiset asukkaat: Jukka Ujainen, puh. 0400 801 691
  • Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829

Urakoitsija:

  • Oy L. Simons Transport Ab: Vastaava työnjohtaja Markus Böling, puh. 040 355 6032

Alueellista tietoa