Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Vuoksen vesistön harjuskantojen  toimenpideohjelma lausunnolla (Järvi-Suomi)

Vuoksen vesistöalueella on jo aiemmin laadittu toimenpideohjelma kahdelle uhanalaiselle kalalajille, järvilohelle ja nieriälle. Nyt on valmistumassa harjuksen toimenpideohjelma ja se on parhaillaan lausuntokierroksella. Toimenpideohjelmien avulla jaetaan tietoa lajien tilasta ja tilaan vaikuttavista tekijöistä sekä esitetään toimenpiteitä kantojen tilan kohentamiseksi. Ohjelmat ovat myös tärkeä väline toimenpiteiden koordinoinnissa ja ohjaamisessa. Toimenpideohjelma sisältää harjuskantojen hoidon ja suojelun linjaukset sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Harjus tunnetaan kylmien ja kirkasvetisten järvien ja jokien kalana mutta myös tummempiin vesiin sopeutuneita kantoja tiedetään. Parhaimmat elinolosuhteet löytyvät kuitenkin puhtailta vesialueilta. Harjus on Vuoksen vesistöalueen kalastoon luontaisesti kuuluva paikallinen kalalaji. Se elää ja lisääntyy virtavesissä sekä suurten järvien suojattomilla kivikkorannoilla ja karikoilla.

Vielä 1900-luvun alussa harjuskannat olivat runsaat suuressa osassa Saimaata. 1900-luvun puolivälin jälkeen kannat ovat voimakkaasti taantuneet koko alueella. Kantojen heikentymisen myötä myös harjuksen esiintymisalue vesistöalueen järvissä on huomattavasti supistunut. Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa harjuksen Etelä-Suomen sisävesikannat on luokiteltu silmällä pidettäviksi. Vuoksen vesistön harjuskantoja voidaan jo perustellusti monilla alueilla pitää uhanalaisina.

Ohjelmaehdotus on nähtävänä Pohjois-Savon ELY-keskuksen internetsivuilla osoitteessa: www.ely-keskus.fi - > Ajankohtaista -> Kuulutukset, Alue -> Pohjois-Savo. Aineisto on nähtävissä myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten sivuilla. Lausuntoaikaa on annettu 27.1.2017 asti.

Lisätietoja asiassa antavat

ympäristöasiantuntija Pekka Sundell, Nablabs Oy, 050 4285316

johtava kalatalousasiantuntija Veli-Matti Kaijomaa, ELY-keskus, 0295 026 059


Alueellista tietoa