Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

YVA-menettely Nokian Kyynijärvelle suunnittelun tuhkan rakeistamislaitoksen laajennushankkeesta alkaa (Pirkanmaa)

Nokialle suunnittelun Tuhkan rakeistamislaitoksen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä 16.1.2017 saakka.  Uusi YVA-menettely on käynnistetty raaka-ainemuutosten vuoksi. Uutena tuotteena on luomulannoite, jonka raaka-aineena ovat eläinperäiset sivutuotteet.

Nokian Kyynijärven teollisuusalueelle suunnitellaan tuotantoa, jolla valmistetaan tuhkasta kevytkiviainesta maarakentamiseen ja lannoitteita metsä- ja maatalouteen. Ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena on laajennushanke, jossa käsiteltäisiin tuhkaa 130 000 tonnia vuodessa sekä eläinperäisiä sivutuotteita enimmillään 30 000 tonnia vuodessa. Hankkeesta vastaa Ecolan Oy. Toiminnot sijoittuvat Kyynijärven alueelle, jonka Eco3-hankealueelle suunnitellaan keskittyvän kiertotalouden liiketoimintaa.

Tuhkan rakeistamislaitos -hankkeen tulevat toiminnot

Ecolan Oy:n tuotantolaitos valmistaa tuhkasta kevytkiviainesta maarakentamiseen sekä lannoitteita metsätalouteen.  Tuotannossa tarvittavat koneet ja laitteet sijaitsevat sisätiloissa. Prosesseihin lisätään tarvittaessa kalkkia, sementtiä, ravinteita sekä hivenaineita. Prosessivettä tarvitaan enimmillään 100 kuutiometriä vuorokaudessa. Tuhkaa otetaan vastaan sisätiloissa tai painesäiliöautolla, ja sitä varastoidaan siiloissa.

Tuhkasta valmistettavien tuotteiden lisäksi valmistetaan orgaanisia luomulannoitteita maatalouteen. Lannoitetuotannon raaka-aineet ovat eläinperäisiä sivutuotteita, pääkomponenttina lihaluujauho. Lihaluujauho vastaanotetaan laitokselle kuivattuna ja hygienisoituna. Raaka-aineiden käsittely, tuotanto ja pakkaus tapahtuvat sisätiloissa. Luomulannoitteelle on tuhkatuotteista erillinen tuotantolinja.

Tuotteista kevytkiviainesta varastoidaan aumoina piha-alueella ja lannoitteita varastotiloissa tai säkitettynä. Toimintaa on vähintään viitenä päivänä viikossa ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden. Kuljetusreitti alueelle on Porintieltä Koukkujärventietä osoitteeseen Testiradantie 2.

Arvioitavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0. Hanketta ei toteuteta
Ecolan Oy ottaa vastaan ja käsittelee tuhkaa vuosittain yhteensä 20 000 tonnia nykyisen ympäristölupansa mukaisesti Nokian Kyynijärvellä.

Vaihtoehto 1. Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a
Ecolan Oy:n tuotantolaitos vastaanottaa ja käsittelee 130 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Laitokseen rakennetaan toinen tuotantolinja (kompaktointilinja) ja lisätään varastotilaa.

Vaihtoehto 2. Tuhkan vastaanottomäärä 130 000 t/a ja orgaanisten luomulannoitteiden tuotanto
Ecolan Oy:n tuotantolaitos vastaanottaa ja käsittelee 130 000 tonnia tuhkaa vuodessa. Laitokseen rakennetaan uusi tuotantolinja tuhkan käsittelyyn (kompaktointilinja).  Ecolan Oy:n tuotantolaitos vastaanottaa ja käsittelee lisäksi eläinperäisiä sivutuotteita korkeintaan 30 000 tonnia vuodessa. Laitokseen rakennetaan uusi tuotantolinja eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn (pelletöintilinja) luomulannoitteiden tuottamiseksi. Varastotilaa lisätään.


Arviointiohjelma on yleisön nähtävillä 23.11.2016–16.1.2017

Tuhkan rakeistamislaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on yleisön nähtävillä 23.11.2016–16.1.2017:

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on järjestetty yleisötilaisuus 17.11.2016 Nokian Kerholassa asukkaiden ja virkistyskäyttäjien työpajan yhteydessä. Yleisötilaisuus järjestetään tarpeen mukaan myös arviointiselostuksen nähtävillä oloaikana.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille helmikuussa 2017.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 16.1.2017 mennessä osoitteella [email protected] tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE.

Lisätietoja

www.ymparisto.fi/EcolaninNokiantuhkarakeistamoYVA

Yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus

Hankkeesta vastaava Ecolan Oy

Hankkeesta vastaavan YVA-konsultti Linnunmaa Oy


Alueellista tietoa