Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Ypäjän jätevedet Loimaalle puhdistettaviksi (Kanta-Häme)

Ylimaakunnallinen Ypäjän ja Loimaan välinen siirtoviemäri- ja yhdysvesilinja on valmistunut. Hankkeessa rakennettiin siirtoviemäriä yhteensä 23 km ja yhdysvesilinjaa lähes 19 km. Lisäksi rakennettiin haja-asutuksen vesihuollon järjestämistä palvelevia rinnakkaisvesihuolto-osuuksia noin 16,5 km ja lähes 40 liittymävarausta runkolinjan varrella sijaitsevien haja-asutuksen kiinteistöjen kytkemiseksi järjestetyn vesihuollon piiriin. Runkolinjan vaikutuspiirissä on 60−80 haja-asutuksen kiinteistöä.

Hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa joulukuun 2014 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana. Sen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 1,46 miljoonaa euroa, josta Hämeen ELY-keskuksen osuus oli 700 000, Ypäjän lähes 487 000 ja Loimaan Veden noin 274 000 euroa. Valtion avustusosuus muodostui ympäristöministeriön myöntämistä ympäristötyömäärärahoista. Hankkeen urakoinnista vastasivat Askalan Maansiirto Oy ja Somersora Oy. Vesihuoltolinjan suunnittelusta ja kilpailuttamisesta sekä hankkeen valvonnasta vastasi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turun toimisto.

Loimijoen kuormitus vähenee

Siirtoviemärin myötä Ypäjän kunnan ja Loimaan maaseutuoppilaitoksen jätevedet johdetaan käsiteltäviksi Loimaan kaupungin vuonna 2015 valmistuneelle jätevedenpuhdistamolle. Jätevesien käsittely nykyaikaisessa yksikössä parantaa puhdistustuloksia ja vähentää Loimijokeen päätyvää kuormitusta. Ypäjän kunnan ja Loimaan maaseutuoppilaitoksen jätepuhdistamoiden on tarkoitus poistua käytöstä vuoden 2017 aikana.

Kuntien välinen yhdysvesilinja parantaa erityisesti Ypäjän kunnan vedensaannin toimintavarmuutta. Vesilinjan myötä Loimaa kykenee tarvittaessa toimittamaan koko Ypäjän kunnan tarvitseman vesimäärän. Vesilinjan kautta pystytään toimittamaan vettä myös Ypäjältä Loimaalle.

Valmistunut siirtoviemäri edistää vesienhoitotavoitteiden ja vesienhoidon toimenpidesuunnitelmien toteutumista ekologisesti tyydyttävässä, paikoin välttävässä, tilassa olevassa Loimijoessa. Loimijoesta saadaan poistetuksi kaksi pistekuormittajaa Ypäjän kunnan ja Loimaan maaseutuoppilaitoksen jätevedenpuhdistamoiden poistuessa käytöstä. Lisäksi haja-asutuksen aiheuttamaa ympäristö- ja ravinnekuormitusvaikutusta saadaan vähennetyksi, kun yksittäisten kiinteistöjen liittymismahdollisuus järjestetyn vesihuollon piirin on parantunut.

Lisätietoja

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 245, timo.virola(at)ely-keskus.fi

Johtava vesitalousasiantuntija Jyrki Lammila, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 890, jyrki.lammila(at)ely-keskus.fi

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, Ypäjän kunta, puh. 0500 801914, jouko.kakonen(at)ypaja.fi

Johtaja Ari Kaunisto, Loimaan Vesi, puh. 02 761 4300, ari.kaunisto(at)loimaa.fi

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173


Alueellista tietoa