Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Yli vuoden työttömänä olleiden määrän kasvu hidastunut (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli lokakuun lopussa 22 436 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 659 vähemmän (-6,9 %) kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi edellisestä kuukaudesta 79:llä (0,4 %). Työttömien työnhakijoiden määrä laski lokakuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta yhdentoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (-14 %), Etelä-Pohjanmaalla (-9 %), Pohjois-Savossa (-8 %), Lapissa (-7 %), Etelä-Savossa (-7 %) ja Hämeessä (-7 %). Vastaavasti työttömyys lisääntyi ainoastaan Satakunnassa (7 %), Pohjanmaalla (5 %), Pohjois-Karjalassa (1 %) ja Pirkanmaalla (1 %). Kokonaistyöttömyyden laskun rinnalla myös nuorten työttömyyden lasku Hämeessä jatkui. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 362 vähemmän (-11,5 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen, mutta kasvu on hidastunut. Yli vuoden työttömänä olleita oli lokakuun lopussa 281 enemmän (3,4 %) kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä lokakuun lopussa 12,7 %, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli lokakuussa 16,3 % ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 28,9 %.

Uusia avoimia työpaikkoja enemmän kuin edellisvuonna

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Hämeessä TE-toimistoon lokakuun aikana 2 245 eli 193 enemmän (9,4 %) kuin edellisvuonna. Työpaikkoja oli eniten asiantuntijoiden (549), palvelu- ja myyntityöntekijöiden (526) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (369) ammattiryhmissä.

Lokakuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli Hämeessä 9 175 henkilöä, mikä on 540 enemmän (6,3 %) kuin vuosi sitten. Syyskuusta palveluissa olevien määrä kasvoi 273:lla (3,1 %). Palveluissa olleista 2 740 oli omaehtoisessa opiskelussa, 1 929 työllistettynä, 1 709 kuntouttavassa työtoiminnassa, 1 347 työvoimakoulutuksessa, 991 työ- tai koulutuskokeilussa, 318 valmennuksessa ja 141 vuorotteluvapaasijaisena. Palveluista omaehtoisessa opiskelussa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja valmennuksessa olevien sekä yksityiselle sektorille työllistettyjen määrä kasvoi edellisvuodesta. 

 

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795
Palvelujohtaja Marja-Leena Muuri, puh. 0295 041 794
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564
 

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159 Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa