Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Oulun meriväylän ja sataman syventämisen YVA-selostus nähtäville, yleisötilaisuus 28.11. (Pohjois-Pohjanmaa)

Liikennevirasto suunnittelee Oulun 10 metrin meriväylän syventämistä 12-12,5 metrin kulkusyvyyteen. Yhtenä vaihtoehtona tarkastellaan osittain uutta linjausta nykyisen väylän pohjoispuolella. Hankkeeseen liittyy Oulun sataman sisääntuloväylän ja satama-altaan syventäminen. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 14.11.-22.12.2016. Sitä esitellään Oulun pääkirjaston Pakkalan salissa maanantaina 28.11.2016 klo 18.00.

Nähtävillä oloaikana arviointiselostukseen voi tutustua Hailuodon, Iin ja Simon kunnantaloilla sekä kirjastoissa, Oulu10 -palvelupisteessä, Oulun pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, Veteraanikatu 1. Sähköisenä selostus löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/oulunmerivaylayva.

Kannanotot ELY-keskukselle 22.12. mennessä

Jokaisella on oikeus esittää ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta mielipiteensä. Kannanotot on toimitettava kirjallisena viimeistään 22.12.2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai postiosoitteeseen PL 86, 90101 Oulu. ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 22.2.2017 mennessä.

Arvioitavana kaksi hankevaihtoehtoa sekä hankkeen toteuttamatta jättäminen

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kahta hankevaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan linjauksen suhteen. Näistä toinen koskee nykyisen 10 metrin väylän syventämistä ja toinen osittain uutta väylälinjausta nykyisen väylän pohjoispuolella. Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy Oulun sataman ja sen sisääntuloväylän syventäminen. Lisäksi tarkastelussa on mukana ns. nollavaihtoehto eli hankkeen toteuttamatta jättäminen. Arviointiselostusta valmisteltaessa on tehty mm. linnusto- ja sedimenttiselvitykset sekä melu- ja vesistömallinnukset.

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeesta antaa Liikennevirasto, Suunnittelu ja hankkeet, Olli Holm (puh. 0295 343 338, olli.holm(at)liikennevirasto.fi) ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Anne Laine (p. 0295 038 363, anne.laine(at)ely-keskus.fi). YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy, Lasse Rantala (puh. 010 332 8253, lasse.rantala(at)poyry.com)


Alueellista tietoa