Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Kuusamon tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen. Hanketta ja arviointiselostusta koskevat yleisötilaisuudet järjestetään tiistaina 29.11.2016 Kuusamossa Käylän Korpihovissa (Sallantie 53, 93850 Käylä) ja keskiviikkona 30.11.2016 Posion kunnantalon valtuustosalissa (Kirkkotie 1, 97900 Posio) klo 17 alkaen. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen, jolloin voi tutustua kartta-aineistoon. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointiselostus on nähtävillä 14.11.2016.-14.1.2017 Kuusamon, Posion ja Sallan kaupungin/kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/maaningantuulivoimayva.

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kuusamossa sijaitsevalle Maaningan alueelle. Tuulivoimaloiden teho olisi 3-6 MW ja kokonaiskorkeus enintään 250 m.

Hankkeen vaihtoehdot:

VE 0: Hanketta ei toteuteta.
VE 1: Alueelle toteutetaan enintään 61 tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen kokonaisteho 183 - 366 MW.
VE 2: Alueelle toteutetaan enintään 45 tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen kokonaisteho 135 - 270 MW.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

Tuotettu sähkö siirretään 110 kV voimajohdolla tuulivoimahankkeen sähköasemalta alueelliseen tai valtakunnalliseen sähköverkkoon.

VE Ruka Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 29 km Rukan Viipusjärven sähköasemalle.
VE Posio Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 33,5 km Posiolle.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot toimitetaan kirjallisena viimeistään 14.1.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteella [email protected] tai postitse osoitteella PL 86, 90101 Oulu. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta viimeistään 14.3.2017. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Kuusamon, Posion ja Sallan kaupungin/kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Lisätietoja:

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Kinnunen (puh. 0295 038 524) ja Tuukka Pahtamaa (puh. 0295 038 394), [email protected]

Hankkeesta vastaa EPV Tuulivoima Oy, Heini Ervasti (puh. 050 443 3722) ja Sami Kuitunen (puh. 040 519 5008), [email protected]

YVA-konsulttina toimii Sito Oy, Sonja Oksman, puh. 020 747 7318, [email protected]


Alueellista tietoa