Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtatien 4 ohituskaistat välillä Kuivaniemi-Simo (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen valtatien 4 ohituskaistaparin rakentamiseksi välille Kuivaniemi-Simo. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä Iin ja Simon kuntien kanssa.

Valtatieliikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi suunnitellaan keskikaiteelliset ohituskaistat välillä Kuivaniemi (Pohjoisrannantie) - Simo (Ranuantie). Pohjoisrannantien liittymään suunnitellaan valtatielle kanavointi sekä pohjavesisuojaus liittymästä pohjoisen suuntaan noin kilometrin matkalla. Lisäksi järjestellään alueen yksityisen tien liittymiä ja suunnitellaan riista-aita koko suunnittelujaksolle, uusitaan valaistusta ja pysäkkijärjestelyt.

Suunnittelutyö on käynnistetty kesäkuun 2016 alussa. Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus keväällä 2017.

Tiesuunnitelma valmistuu elokuussa 2017, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Iin ja Simon kunnilta, joiden alueella suunnittelukohde sijaitsee. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu joulukuun 2017 loppuun mennessä.
 

Lisätietoja:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, puh. 040 595 7440, INFRACON,
Projektipäällikkö Tomi Harjula, puh. 040 503 2163, WSP Finland Oy.


Alueellista tietoa