Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtatien 4 parantaminen välillä Kello-Räinänperä (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatien 4 parantamiseksi moottoritieksi välillä Kellon eritasoliittymä - Kiiminkijoki sekä jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi välillä Kiiminkijoki – Räinänperä. Hanke alkaa Kellosta nykyisen moottoritien päästä ja päättyy Räinänperälle maantien 847 (Haukiputaantie) liittymään. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin ja Iin kunnan kanssa.

Suunnitelmassa moottoritien toinen ajorata suunnitellaan nykyisen tien itäpuolelle Kiiminkijoen eteläpuolelle saakka ja välille Kiiminkijoki – Räinänperä suunnitellaan keskikaiteellinen ohituskaistatie. Räinänperän liittymään (vt 4 / Haukiputaantien liittymä) suunnitellaan kääntymiskaistoilla varustettu liittymä eli ns. pääsuunnassa kanavoitu liittymä. Paikalliset kulkuyhteydet säilyvät lähes nykyisellään. Valtatiestä aiheutuvaa haittaa pyritään mahdollisuuksien mukaan lieventämään mm. melusuojauksia lisäämällä.  

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta erottamalla ajosuunnat toisistaan keskikaistalla tai keskikaiteella sekä lisäämällä ohitusmahdollisuuksia.  Työmatkaliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten ja kuljetusketjujen matka-ajan ennustettavuus paranee.

Suunnittelutyö on käynnistynyt kesäkuussa 2016. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asian-osaisille ja muille asiasta kiinnostuneille syksyn 2016 aikana. Tilaisuudesta ilmoitetaan erikseen lähempänä ajankohtaa.

Tiesuunnitelma valmistuu maaliskuun 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen käynnistyy maantielain mukainen käsittely. Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta ja Iin kunnalta, joiden alueella suunnittelukohde sijaitsee. Ennen lausunnon antamista kaupunki ja kunta asettavat tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelmahanke on osa keväällä 2016 rahoituspäätöksen saanutta valtatie 4 välillä Oulu - Kemi – kehittämishanketta. Koko kehittämishankkeen kustannusarvio on 155 M€ ja nyt suunniteltavan osuuden noin 30 M€.
 

Lisätietoja

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259, hankintapalvelukonsultti Pekka Mosorin, Plaana Oy, puh. 040 7011 954  tai projektipäällikkö Pekka Karhinen Destia Oy, puh. 040 557 6170,
Iin kunta, Markku Vitikka puh. 050 3950 360,
Oulun kaupunki, kaupungininsinööri Pasi Heikkilä puh. 044 703 2122.


Alueellista tietoa