Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Poikkeaako Oulun seudulla liikkuminen suomalaisten keskiarvoista – selviää loppuvuodesta (Pohjois-Pohjanmaa)

Valtakunnallisessa viiden vuoden välein toteutettavassa henkilöliikennetutkimuksessa kerätään tietoa suomalaisten liikkumisesta ja sen muutoksista eri vuodenaikoina. Uusin tutkimus käynnistyi vuoden 2016 alussa ja tietojen keräys on nyt puolessa välissä. Tietoja kerätään haastattelemalla yhteensä n. 65 000 suomalaista. Haastateltavat poimitaan otantana väestörekisteristä ja haastattelumenetelminä ovat puhelin-, verkko- ja kirjekyselyt.
 

Valtakunnallisen tutkimuksen otoskoko on 21 000 henkilöä. Tämän lisäksi toteutetaan tutkimuksen erillisiä lisäotoksia Helsingin, Joensuun, Oulun, Riihimäen, Salon, Tampereen ja Turun seuduilla, Päijät-Hämeessä sekä itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla. Kaupunkiseutujen tutkimusten otosten suuruus on yhteensä 44 000 henkilöä. Näin saadaan ensimmäistä kertaa tutkimuksen historiassa myös kaupunki-seutujen välillä vertailtavaa tietoa suomalaisten liikkumistottumuksista. 

Tutkimuksen tietoja hyödynnetään parannettaessa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2017 lopulla.

Lisätietoja:

Asiantuntija Tytti Viinikainen puh. 0295 34 3920, Liikennevirasto,
Liikennejärjestelmäasiantuntija Soile Purola, puh. 0295 038 275, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.


Alueellista tietoa