Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtatien 4 Äänekosken kohdan tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus ja Äänekosken kaupunki ovat käynnistäneet tiesuunnitelman laatimisen valtatien 4 parantamiseksi Äänekosken kohdalla. Tiesuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu 13.5.2016. Tiesuunnitelman laatii Finnmap Infra Oy.

Alustavia tiesuunnitelmia esitellään yleisölle maanantaina 20.6.2016 kello 17–19 Äänekosken kaupunginvirastolla osoitteessa Hallintokatu 4, Äänekoski.

Tiesuunnitelma laaditaan hankkeen yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Liikennevirasto hyväksyi yleissuunnitelman toukokuussa 2016.

Biotuotetehdas tuo lisää liikennettä

Valtatie 4 on Äänekosken kohdalla kapea kaksikaistainen maantie, jonka liittymät ovat pääosin tasoliittymiä. Tien kaarteisuus ja mäkisyys heikentävät näkemäolosuhteita ja lisäävät onnettomuusriskiä. Liittyminen Kotakennääntieltä valtatielle 4 on hankalaa liikenteen huipputuntien aikana.

Valtatien 4 nykyinen liikennemäärä on noin 7 000 -10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 12 %. Liikenteen määrän ennustetaan kasvavan 47–50 % vuoteen 2035 mennessä, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Erityisesti raskaan liikenteen osuus kasvaa Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan kuljetusten vuoksi.

Ajosuunnat erotellaan, liittyminen sujuvaksi

Tiesuunnitelmassa valtatie 4 suunnitellaan korkealuokkaisena kaksiajorataisena tienä, jonka kaikki liittymät ovat lähtökohtaisesti eritasoliittymiä. Suunnittelualue käsittää lähes 7 kilometrin osuuden välillä Kannelsuo -Mämme. Linjaus kulkee nykyisessä maastokäytävässä lukuun ottamatta Kotakennään kohtaa, jossa linjaus siirtyy nykyisen valtatien länsipuolelle ylittäen Kotakennäänsalmen uutta siltaa pitkin.

Suunnittelualueella valtatieltä 4 poistetaan tasoliittymiä. Korvaavat kulkuyhteydet toteutetaan rinnakkaistieverkon kautta. Jalankulku-ja pyöräilyliikenteen tarpeisiin suunnitellaan turvallinen, autoliikenteestä eroteltu väylästö alikulkuineen.

Hanke parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta valtatiellä 4. Liittymisestä Kotakenääntieltä valtatielle tulee sujuvampaa ja turvallisempaa eritasoliittymän rakentamisen myötä. Valtatien ajosuunnat erotetaan toisistaan, mikä vähentää kohtaamisonnettomuuksien määrää. Nopeusrajoituksen nostaminen lyhentää matka-aikoja.

Osallistumismahdollisuudet

Alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla intressiryhmillä ja hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Palautetta suunnitelmaratkaisuista voi antaa koko tiesuunnitelman laatimisen ajan.

Hankkeesta ja sen vaiheista tiedotetaan alueen lehdissä ja hankkeen internet-sivuilla.

Keski-Suomen ELY-keskuksen hankkeen www-sivut:

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/vt4-parantaminen-aanekosken-kohdalla-tiesuunnitelma#

Lisätietoja hankkeesta:

Johtava asiantuntija Hannu Keralampi, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 689.
Pääsuunnittelija Anna Elf, Finnmap Infra Oy, p. 09 8565 3838.


Alueellista tietoa