Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kesän 2016 leväseuranta on alkanut (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Kesäkuun alusta syyskuun loppuun kestävä valtakunnallinen leväseuranta käynnistyi jälleen 1.6.  Seurannan aikana havainnoidaan sinilevien esiintymistä Suomen järvissä ja merialueilla. Lounais-Suomessa vakioseuranta koostuu 38 havainnointipaikasta, joista 18 sijaitsee sisävesi- ja 20 merialueilla. Osa havaintopaikoista on ollut seurannassa mukana jo vuodesta 1998. Seuranta onkin jo pitkään tuottanut arvokasta tietoa vesistöjen rehevöitymistilanteesta ja sen kehityksestä.

Vakiohavainnoijat arvioivat havaintopaikkojen levätilanteen viikoittain neliportaisella asteikolla (0-3) vedessä näkyvä levän mukaan.  Havainnot Lounais-Suomen levätilanteesta kootaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Niiden pohjalta julkaistaan tiedote levätilanteesta joka torstai klo 15 mennessä (www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Levätilanne). Lisäksi Suomen Ympäristökeskus (SYKE) julkaisee valtakunnallisen leväkatsauksen torstaisin klo 13 mennessä Levätilannekatsaukset (syke.fi).

Levähavainnot tallennetaan Järvi-Meriwiki -palveluun, joka on Suomen Ympäristökeskuksen perustama tietokanta Suomen järvi- ja merialueista (www.jarviwiki.fi). Palvelusta on löydettävissä monipuolisesti tietoa ja havaintoja kaikista Suomen järvistä, joiden pinta-ala ylittää hehtaarin. Myös päivitetyn levätilanteen ja vesistöjen lämpötilavaihtelut voi tarkistaa Järvi-Meriwiki -palvelusta.

Seurannassa havainnoidaan ensisijaisesti sinilevien määrää. Erityisen runsas leväkukinta ilmenee vihreinä tai kellertävinä lauttoina, jotka saattavat myös kerääntyä rantaan. Sinileviä esiintyy erityisesti vesistöissä, joiden ravinnetaso on verrattain äkillisesti noussut ja runsas sinileväkukinta viittaakin siihen, että vesistö on rehevöitynyt.

Sinilevää havaittu vain yhdellä seurantapaikalla

Lounais-Suomen vakioseurannassa on tällä viikolla havaittu hieman sinilevää ainoastaan Köyliönjärveltä Köyliössä. Sinilevämäärät ovat yleensä tähän aikaan vielä vähäisiä. Lähipäivien helteiden seurauksena sinilevät voivat runsastua nopeasti varsinkin rehevissä järvissä.

Joidenkin kasvilajien siitepöly saattaa veden pinnalle keräytyessään muistuttaa leväesiintymää. Männyn kukinta on käynnissä ja siitepölyä on paikoitellen hyvinkin runsaasti. Väriltään männyn siitepöly on kellertävää tai vaalean ruskeaa ja hajoava siitepölymassa usein haisee voimakkaasti. Siitepöly muodostaa veden pinnalle laskeutuessaan sinileväesiintymän kaltaisia raitoja ja kasautumia.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja ympäri Lounais-Suomea. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimen selaimessa toimivan Havaintolähetti-verkkosovelluksen kautta https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/.

Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

Lisätietoja Leväseurannasta antavat:

Fatih Kayaanan                    puh. 0295 022 530

Sanna Kipinä-Salokannel   puh. 0295 022 879


Alueellista tietoa