Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pienten turvetuotantoalueiden ympäristöluvan hakuaika pidentyy (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Ympäristönsuojelulain muutos (327/2016) antaa mahdollisuuden hakea enintään kymmenen hehtaarin laajuisille turvetuotantoalueille ympäristölupaa 1. syyskuuta 2020 saakka. Hakuajan pidentäminen koskee niitä alle 10 hehtaarin tuotantoalueita, jotka ovat olleet toiminnassa nykyisen ympäristönsuojelulain tullessa voimaan 1. syyskuuta 2014. Sen sijaan kaikille uusille turvetuotantoalueille on tullut olla ympäristölupa 1.9.2014 lukien ennen toiminnan aloittamista.

Pienimuotoinen kotitarveotto on edelleen mahdollista ilman ympäristölupaa, jos toiminta ei ole ammattimaista.

Ympäristöministeriö ohjeistaa ELY-keskuksia ja aluehallintovirastoja pienten turvetuotantoalueiden mahdollisten ympäristövaikutusten seurannasta ja valvonnasta.

Alle 10 hehtaarin kokoisten turvetuotantoalueiden ympäristölupien lupamaksuja on alennettu tämän vuoden alussa. Vuonna 2016 enintään 10 hehtaarin tuotantoalueiden lupamaksut ovat 4340 euroa, kun vuonna 2015 alle 50 hehtaarin tuotantoalueen lupamaksu oli 8 040 euroa.

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Heta Latvala, puh. 0295 027 860

Alueellista tietoa