Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kosteikkoja ja perinnebiotooppeja koskevat tuet haussa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Kosteikkojen perustamiseen sekä luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien kunnostamiseen varatut tukirahat ovat tällä ohjelmakaudella vähissä. Siksi näitä ei-tuotannollisia investointeja  olisi syytä hakea viimeistään tänä vuonna. Ei-tuotannollisten tukien haku on ELY-keskuksissa käynnissä ja päättyy 15.6.2016. Hakemukset joudutaan valitsemaan tiukan valinnan kautta, mutta hyville hankkeille on vielä rahoitusta käytettävissä. Myös viime vuonna hylkypäätöksen saaneet hakijat voivat parantaa hakemuksiaan ja hakea uudelleen.  

Tuilla edistetään vesiensuojelua ja maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta

Ympäristöstä huolehtiminen on Etelä-Savon maaseudun kehittämisstrategiassa 2020 vahvasti mukana. Kosteikkoinvestoinnit täydentävät pelloilla tehtäviä vesiensuojelutoimenpiteitä maatalouden aiheuttaman kuormituksen vähentämisessä. Ne parantavat paikallisesti ja valuma-aluetasolla maatalousvaikutteisten vesistöjen tilaa ja vähentävät vesistöjen ravinnekuormaa, kiintoainesta ja hapanta huuhtoumaa. Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen edistää maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta luomalla edellytykset ylläpitävän hoidon aloittamiseen kohteella.

Hakemukset 15.6. mennessä

Tämän vuoden ei-tuotannollisten investointien haku on käynnissä ja päättyy 15.6.2016. Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voidaan hakea lomakkeella 195 (kosteikot) tai 196 (luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit) ELY-keskuksesta. Lomakkeet löytyvät www.mavi.fi –sivuilta kohdasta tuet ja palvelut tai www.suomi.fi -palvelusta. Hakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelma, johon sisältyy kohdealueen kartat, investoinnin kustannusarvion ja sanallisen suunnitelma sekä tarvittaessa vuokrasopimukset.

Kosteikkoinvestoinneissa korvauksen määrä on enintään 11 669 euroa/ha. Jos kohde on kooltaan 0,3–0,5 ha, enimmäiskorvaus on 3 225 euroa/kohde.  Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten osalta korvaus on enintään 3 hehtaarin kohteilla korkeintaan 1 862 euroa/ha, yli 3-10 hehtaarin kohteilla korkeintaan 1 108 euroa/ha ja yli 10 hehtaarin kohteilla korkeintaan 754 euroa/ha.   

Sopimukset kohteen hoidosta kuuluvat hakuprosessiin

Ei-tuotannollisten investointikorvausten ehtona on muiden muassa, että kohteesta tehdään perustamisen jälkeen viisivuotinen ympäristösopimus hakijan ja ELY-keskuksen kanssa.

Sopimusalan tulee olla vähintään 0,3 hehtaaria. Sopimushakemus palautetaan ELY-keskukseen maatalouden päätukihaun kanssa samaan aikaan eli viimeistään 15.6.2016. Aktiiviviljelijät voivat hakea ympäristösopimusta tarvitsematta enää sitoutua ympäristökorvaukseen. Myös rekisteröidyt yhdistykset ja vesioikeudelliset yhteisöt voivat hakea näitä sopimuksia. 

Kosteikonhoitosopimuksissa sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimuksissa korvaus on 450 euroa/ha/vuosi. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille perinnebiotooppikohteille korvaus maksetaan korotettuna 600 euroa/ha/vuosi.

Linkit:

Lisätietoja:

Maaseutuasiantuntija Kaija Siikavirta, kaija.siikavirta(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 4087
Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen, ossi.tuuliainen(at)ely-keskus.fi,  p. 029 502 4098.


Alueellista tietoa