Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Yritys- ja ESR-hankerahoitusta jaettu Uudellemaalle, Hämeeseen ja Kaakkois-Suomeen 11 milj. euroa (Hämeen ELY-keskus)

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana myönnetystä rahoituksesta reilu kolme miljoonaa oli yritysrahoitusta ja 8,3 miljoonaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Alueittain Uudenmaan osuus kokonaisrahoituksesta oli lähes 2,9 miljoonaa, Kaakkois-Suomen yli 3,5 miljoonaa ja Hämeen reilu kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi valtakunnallisesti toimiville hankkeille myönnettiin rahoitusta 2,7 miljoonaa euroa, josta Uudellemaalle kohdentui 2,4 miljoonaa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus.
 

KUVA 1. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitus ja ESR-hankerahoitus Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle alkuvuonna 2016.
 

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Hämeen ELY-keskus myönsi yritysten kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueella yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa. Rahoituksesta lähes 70 % kohdistui Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueella toteutettaviin yritysten kehittämishankkeisiin. Hankkeiden odotetaan kasvattavan avustusta saaneiden yritysten liikevaihtoa yhteensä 60 miljoonaa euroa ja vientiä 46 miljoonaa euroa. Hankkeiden vaikutuksesta arvioidaan syntyvän alueelle 223 uutta työpaikkaa.

Tammi–maaliskuussa Hämeen ELY-keskus rahoitti yritysten kehittämispalveluhankkeita Etelä-Suomen alueella yhteensä 734 800 eurolla. Tästä summasta noin 69 prosenttia kohdistui Uudellemaalle. Myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi selkeästi edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, mikä selittyy pitkälti aktiivisesti käynnistyneillä valmennusohjelmilla. Alkuvuoden aikana yhteensä 80 pk-yritysten avainhenkilöä on päättänyt hyödyntää yritysten kehittämispalvelujen koulutusta oman osaamisensa ja organisaationsa kehittämiseen. Myös yrityskohtaisten Analyysi- ja Konsultointi-hankkeiden määrä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna.

Alkuvuonna 2016 ESR-rahoitusta myönnettiin edellisen vuoden syksyllä olleen haun pohjalta. Merkittävä osuus (55 %) alueellisesta ESR-rahoituksesta kohdistui tällä kertaa Kaakkois-Suomeen. Hankkeiden tavoitteena on tukea nuoria siirryttäessä koulutuksesta koulutukseen tai koulutuksesta työelämään, tuottaa kasvu- ja rakennemuutosaloilla tarvittavaa koulutusta ja osaamista sekä parantaa työelämän ulkopuolella olevien, esimerkiksi työttömien ja vajaakuntoisten, työllistymis- ja osallistumismahdollisuuksia. Lisäksi alkuvuodesta rahoitettiin valtakunnallista Kotona Suomessa -ohjelmaa, jonka hankkeissa oli vahva pääkaupunkiseutupainotus.

Kansainvälistyminen kiinnostaa kaikenlaisia yrityksiä Uudellamaalla

Yritysten kehittämishankkeisiin myönnettiin Uudellamaalla 688 000 euroa, mikä on samaa tasoa kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Yritystuista 90 % kohdistui pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen, joka on rahoituksen painopisteenä Uudellamaalla. Rahoituksen saajista puolet oli nuoria, alle viisi vuotta toimineita yrityksiä. Noin 42 % myönnetystä avustuksesta suuntautui informaatio- ja viestintätoimialalle. Suurin yksittäinen rahoituspäätös tehtiin Glutzero Finland Oy:n Suomalaisen gluteiinittoman tuorepastan maailmanvalloitus -hankkeeseen.

Uudellamaalla myönnettiin rahoitusta yhteensä 123 Analyysi- ja Konsultointi-hankkeeseen. Alueen yritykset hyödynsivät selkeästi eniten Kasvu-konsultointia. Alkuvuonna on alueella käynnistynyt Kasvuun johtaminen, Talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen -koulutukset. Uusia ohjelmia käynnistyy jälleen alkusyksystä.

ESR-rahoitusta opiskelijoiden ja maahanmuuttajien tukemiseen

Uudellamaalla myönnettiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ESR -rahoitusta seitsemälle alueelliselle hankkeelle yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.  Pääosa käynnistyneistä hankkeista tukee nuorten sujuvia siirtymiä koulutuksesta koulutukseen sekä koulutuksen läpäisyä. Hankkeiden kohderyhmät vaihtelevat erityisen tuen tarpeessa olevista opiskelijoista aina korkeasti koulutettuihin osaajiin, jotka tarvitsevat tukea työelämään siirtymisessä.

Alkuvuodesta Uudellemaalle myönnettiin runsaasti rahoitusta myös Hämeen ELY-keskuksen valtakunnallisista teemoista. Sekä pääkaupunkiseutu että Porvoo saivat Kotona Suomessa
-ohjelmasta yhteensä 2,4 miljoonaa euroa maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työllistämiseen.

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Rahoitusasiantuntija Juha Seppälä, Hämeen ELY-keskus (kehittämispalvelut), puh 0295 020 955

Rahoitusasiantuntija Päivi Niiles, Hämeen ELY-keskus (kehittämisavustukset), puh 0295 021 113

 

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

 

Liitteet:

ESR-hankerahoitus ja yritystuet Etelä-Suomen alueella, tammi-maaliskuu 2016 (pdf)

Yritysten kehittämisavustukset, tammi-maaliskuu 2016 (pdf)

ESR -hankkeet, tammi-maaliskuu 2016 (pdf)

 


Alueellista tietoa