Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Keski-Suomen tietyöt kesällä 2016 (Keski-Suomen ELY- keskus)

Vuonna 2016 Keski-Suomen maantieverkolla tehdään merkittävästi enemmän päällystystöitä kuin edellisinä vuosina. Hallituksen perusväylänpitoon tekemä määräharalisäys mahdollistaa kaikkiaan noin 220 tiekilometrin uudelleenpäällystämisen. Korjausvelkarahoituksella parannetaan erityisesti sellaisia vilkkaimman tieverkon ulkopuolisia kohteita, joilla on suuri merkitys elinkeinoelämän kuljetuksille. Lisäksi tieverkolla tehdään päällysteiden paikkauksia. Vuonna 2016 päällystystöihin käytetään 15 miljoonaa euroa, josta korjausvelkarahoituksen osuus on 6 miljoonaan euroa.

Merkittävimmät sillakorjauskohteet sijaitsevat Karstulassa (Riuttasalmen silta) ja Jämsässä (Rekolankosken silta). Liikennehaittaa aiheutuu myös Konnevedellä (kt 69), jossa jatkuu Kivisalmen sillan maalaustyöt. Lisäksi kesän aikana korjataan useita pienempiä siltoja sillankorjausohjelman mukaisesti. Kaikkiaan sillankorjaukseen käytetään vuonna 2016 noin 4 miljoonaa euroa.

Kesän kohteita ovat myös kevyen liikenteen väylän rakentaminen Toivakassa (mt 618), liittymäjärjestelyt Laukaan keskustassa (mt 637) ja Pihtiputaalla (vt 4). Kunnat osallistuvat hankkeiden toteuttamiseen.

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla käynnistyy vuoden 2016 lopussa. Lisäksi toteutetaan Biotuotetehdashankkeeseen liittyviä pienempiä rakennushankkeita sekä seututeiden peruskorjauskohteita.

Tietöistä aiheutuu aina haittaa tienkäyttäjille. Jotta niin liikkujilla kuin rakentajilla olisi tienpäällä turvallista, työmaiden kohdille töiden ajaksi määriteltyjen nopeusrajoitusten ja muiden liikennesääntöjen noudattaminen on erittäin tärkeää. Urakoitsijat tiedottavat tarkemmin hankekohtaisissa tiedotteissaan työmaiden eri vaiheiden vaikutuksista liikenteeseen.

Ajantasainen tieto on saatavissa myös Liikenneviraston liikennetietopalvelusta.

Kartta kesän tietyökohteista Keski-Suomessa

Kuva liitetiedostona

Lisätietoja kesän tietöistä antavat:

  • päällystyskohteista projektipäällikkö Markus Simonen, p. 0295 026 536

  • siltakohteista yksikön päällikkö Jari Mikkonen, p. 0295 024 703

  • Tienrakennuskohteista (kohteet 26–28) yksikön päällikkö Janne Jaatinen,
    p. 0295 024 683

  • Liikenneviraston tierakennuskohteista (kohteet 29–30) projektipäällikkö Jarmo Niskanen, p. 0295 343 127

 


Alueellista tietoa