Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pahin takana ja valoa näkyvissä Pohjois-Savossa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon kokonaisnäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat kääntymässä hiljalleen positiivisemmiksi. Varkauden seudun näkymät erottuvat selvästi valoisimpina ja pidemmällä tarkastelujaksolla odotetut investoinnit luovat jatkolle myönteisiä odotuksia.  Nämä arviot sisältyvät 13.4.2016 julkaistuun Alueelliset kehitysnäkymät -raportin Pohjois-Savon osuuteen, johon on koottu näkemyksiä alueen nykytilasta ja lähiajan talouskehityksestä.

Tämän hetken näkymien mukaan pohjakosketus taloudessa olisi nyt ohi. Odotukset ovat muuttuneet aiempaa paremmiksi. Kokonaisuus kääntyy varovaisesti positiiviseksi. Vuoden 2008 alkaneen taantuman ja heikon jakson aikana, nyt on odotettavissa kolmas hetki, kun kasvun odotukset nousevat. Aiemmin odotukset ovat kääntyneet hyvin nopeasti uudelleen heikkenevään tilanteeseen. Lähtötaso kasvuun on heikko. Kasvun odotukset ovat olemassa, mutta kasvun odotetaan olevan hyvin hiljaista. Kasvun uskoa luovat hiljalleen paranevat investointiodotukset, aiemmin pääpaino on ollut korvausinvestoinneissa. Yksi merkittävimmistä positiivisista muutoksista aiempiin arvioihin verrattuna on yritysten käyttöpääoman tarpeen väheneminen. Tilanne on pitkään jatkuneen alaspäin menemisen jälkeen tasaantunut ja tilannetta ei enää paikata väliaikaisella käyttöpääomalla.

Vientiyrityksillä ja rakentamisessa kasvun käänteen odotetaan osuvan kuluvalle vuodelle. Varjoa muutoin positiiviseksi kääntyvään näkymään luovat maatalouden haasteet. Maatalouden näkymä on hankala ja sillä voi olla arvaamattomia vaikutuksia kokonaisuuteen. Maatalouden muuttuneen tilanteen vaikutukset näkyvät toimialan ulkopuolella ja vaikuttavat alueella myös suoraan kotimaiseen kysyntään.

Työttömyyden osalta kokonaistyöttömyyden kasvun odotetaan pysähtyvän seuraavan puolen vuoden aikana. Lomautusten korkeimmat luvut ovat takana. Pitkäaikaistyöttömyyden nousu jatkuu vielä vähintäänkin kuukausien ajan. Työttömyyden kasvu on jo pysähtynyt Kuopion seudun ulkopuolella.  

Varkauden seudun käynnistyvät ja käynnistyneet investoinnit nostavat seudun näkymät alueen positiivisimmiksi. Investointien vaikutukset näkyvät selvästi yleisessä ilmapiirissä ja barometreissä.  Ylä-Savossa maatalouden heijastevaikutukset näkyvät koko seudun näkymissä. Suuren sellutehtaan rakentamissuunnitelmien eteneminen luo kovia odotuksia Kuopioon ja koko Itä-Suomeen.

Liite:
Alueelliset kehitysnäkymät kevät 2016 (pdf, 1.9 MB)
(Pohjois-Savon osuus on luettavissa sivulta 155 alkaen)

 

Lisätietoja:
strategiapäällikkö Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, juha.kaipiainen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 692
ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus, kari.virranta(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 699

 


Alueellista tietoa