Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Vähälumisen talven jälkeen Pirkanmaan järvien tulvakorkeudet jäävät tavanomaista matalimmiksi (Pirkanmaan ELY-keskus)

Näillä näkymin Pirkanmaan luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet jäävät 20-30 cm tavanomaisista kevään tulvakorkeuksista. Lunta on tänä talvena parhaimmillaankin enintään puolet tavanomaisesta (vesimäärässä mitattuna) ja sulamisvesien määrät ovat jäämässä siksi melko vähäisiksi. Eteläisen Pirkanmaan sulamishuippu on jo ohi ja pohjoisempana sulaminen on huipussaan.

Pohjois-Pirkanmaalla luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat nousussa ja jatkavat nousuaan vielä huhtikuun ajan. Ruovedellä ja Visuvedellä vedenkorkeus nousee ennusteen mukaan noin 20 cm. Etelämpänä järvien vedenkorkeuksien nousu on hidastumassa. Mallasvedellä ja Längelmävedellä vedenkorkeus nousee vielä 5 cm. Paikoin järvet ovat jo saavuttaneet suurimman korkeutensa. Kevään aikaiset sateet valuvat suurelta osin vesistöihin ja ne voivat nostaa vedenkorkeuksia nykyisiä ennustuksia enemmän.

Suurten säännösteltyjen järvien, Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven, vedenkorkeudet ovat parhaillaan nousussa. Tavanomaisiin vuosiin verrattuna talviaikaiset vedenkorkeudet olivat korkeammalla. Näsijärven säännöstely-yhtiö sai tänä vuonna Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta poikkeusluvan jättää Näsijärven vedenkorkeus alentamatta maalis-huhtikuussa. Poikkeusluvan turvin vedenkorkeutta on pidetty selvästi muita vuosia korkeampana ja vedenkorkeudet voidaan lumettomasta talvesta huolimatta nostaa suunnitellusti loppukevään tyypillisiin korkeuksiin.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien havaitut vedenkorkeudet 11.4.2016. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1970-2015 kyseisen päivän keskimääräiseen arvoon.

11.4.2016

Korkeus merenpinnasta

NN+m

Näsijärvi, Tampella (s)

94,96 (+0,62)

Pyhäjärvi, Näppilä (s)

76,66 (+0,27)

Vanajavesi, Toijala (s)

79,19 (+0,53)

Kyrösjärvi (s)

82,96 (+0,31)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,48 (+0,04)

Längelmävesi, Kaivanto (lt)

83,95 (+0,04)

Keurusselkä (lt), Mänttä

105,43 (+0,32)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

116,18 (+0,31)

Tarjannevesi, Visuvesi (lt)

95,86 (+0,17)

Toisvesi (lt)

97,95 (+0,22)

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen

 

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan luonnontilaisten järvien vuodelle 2016 ennustetut ja vuosien 1970-2015 keskimääräiset tulvahuiput.

 

Ennustettu tulvahuippu 2016

NN+m

Keskimääräinen tulvahuippu 1970-2015 NN+m

Kukkia, Pälkäne

86,55

86,77

Längelmävesi, Kaivanto

84,00

84,30

Keurusselkä, Mänttä

105,60

105,87

Kitusjärvi, Virrat

116,20

116,41

Tarjannevesi, Visuvesi

96,10

96,37

Toisvesi

97,94

98,27

 

Lempäälän kanavaa kunnostetaan syys-lokakuussa

Vanajaveden säännöstelyynkin käytettävää Lempäälän kanavaa kunnostetaan syys-lokakuussa 2016. Lempäälän kanavalla on kesäisin aktiivista liikennekäyttöä, mutta se on tärkeä myös Vanajaveden korkeuksien säännöstelemiseen. Peruskunnostuksen ajan Vanajaveden vedenkorkeus tulee olemaan noin 30-40 cm tavanomaista alempana, jotta mahdolliset pitkäaikaiset sateet eivät aiheuta tulvavahinkoja järven rannoilla. Peruskunnostus joudutaan ajoittamaan osittain vesiliikennekaudelle, koska myöhemmin syksyllä sateista voi aiheutua tulvaongelmia.

Jäiden lähtö monessa vesistössä käsillä

Vielä pari viikkoa sitten jäät olivat yli 30 cm paksuja, mutta viimeisten päivien aikana aurinkopaisteen ja sateiden vaikutuksesta jäät ovat heikentyneet nopeasti. Jäätä on tällä hetkellä niin vähän, ettei sen paksuutta enää pystytä mittaamaan.

Lisätietoja:

  • ymparisto.fi -palvelu:
  • Pirkanmaan ELY-keskus:
    • Johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188
    • Vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359

Seuraa meitä Twitterissä:

www.twitter.com/pirvesi (Vesiasiat Pirkanmaalla)

www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)

 


Alueellista tietoa