Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Lohjan liikenneturvallisuudesta kysely asukkaille ja seudulla liikkuville (Uudenmaan ELY-keskus)

Lohjalla on käynnistynyt liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta. Suunnitelmaa varten kaupungin asukkailta ja Lohjalla liikkuvilta kysytään mielipiteitä ja kokemuksia alueen liikenneturvallisuustilanteesta ja liikkumisen olosuhteista.

Kyselyyn voi vastata 1.5. saakka osoitteessa http://forms.strafica.fi/asukaskysely/lohja. Kyselyyn on mahdollista vastata myös kaupungintalon infopisteessä.

Kaksi ihmistä menehtyy Lohjan alueen liikenteessä vuosittain

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on löytää ne painotukset ja keinot, joilla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä ja asukkaiden turvattomuuden tunnetta vähennettyä. Lohjan kaupungin alueella tapahtuu keskimäärin noin 40 henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta vuosittain (vuosien 2011–2015 keskiarvo). 

Poliisin tilastojen mukaan onnettomuuksissa menehtyy vuosittain keskimäärin kaksi henkilöä ja loukkaantuu noin 50 henkilöä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osuus liikenneonnettomuuksien uhreista on 14 % ja mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden osuus peräti 29 %. Henkilöautolla liikenteessä olleiden osuus onnettomuuksissa kuolleista ja loukkaantuneista on noin puolet. Nuorten osuus liikenneonnettomuuksien uhreista on merkittävä.

Lohjalla vuosina 2011–2015 tapahtuneiden onnettomuuksien sijainteja voi tarkastella osoitteessa: http://apps.strafica.fi/onn/um/

Liikenneturvallisuussuunnitelma valmistuu marraskuussa 2016

Suunnitelmassa käydään läpi Lohjan liikenneturvallisuustilanne niin tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien, liikennekäyttäytymisen kuin koetun turvallisuuden näkökulmasta. Kartoituksessa esiin nouseviin ongelmiin esitetään toimenpiteitä, jotka liittyvät liikennekasvatukseen ja viestintään, eri toimijoiden yhteistyöhön sekä liikenneympäristöön ja -palveluihin. Kestävän liikkumisen edistäminen on yksi liikenneturvallisuustyön osatavoitteista.

Työn alkuvaiheessa toteutetaan kyselyitä kaupungin työntekijöille, päättäjille, koululaisille, opettajille, asukkaille, järjestöille, vanhus- ja vammaisneuvostoille, aluetoimikunnille, liikenteen ammattilaisille ja pelastusviranomaisille.

Suunnitelma laaditaan kaupungin eri toimialojen, Uudenmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteistyönä. Myös Lohjan liikenneturvallisuustyöryhmä on mukana suunnitelman laadinnassa.

Lisätietoja hankkeesta ja asukaskyselystä antavat:

  • Lohjan kaupunki, Esa Rantala, esa.rantala(at)lohja.fi, p. 044-369 4478
  • Lohjan kaupunki, Tapio Heinonen, tapio.heinonen(at)lohja.fi, p. 0443 861090
  • Uudenmaan ELY-keskus, Marko Kelkka, marko.kelkka(at)ely-keskus.fi, 0295 021 291
  • Strafica Oy, Juha Heltimo, projektipäällikkö, juha.heltimo(at)strafica.fi, p. 050 369 4604

Alueellista tietoa