Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pyöräilyn turvallisuus viidesluokkalaisille suunnatun piirustuskilpailun aiheena (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä järjestää Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen viidesluokkalaisille piirustuskilpailun ajankohtaisella aiheella Turvallinen pyöräily. Kilpailun myötä liikenneturvallisuustyöryhmä haluaa korostaa liikenneturvallisuusasioiden käsittelyn tärkeyttä, niin kouluissa kuin kotonakin. Piirtämisaikaa oppilailla on lähes huhtikuun loppuun asti, sillä koulujen on pyydetty toimittavan työt 28.4.2016 mennessä. 

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan alakouluikäisten lasten liikennetapaturmista neljä kymmenestä tapahtuu pyöräilijöille. Polkupyöräilijöinä loukkaantuvista suurimpana riskiryhmänä ovat 10 -14 -vuotiaat. Kaakkois-Suomen liikenteessä on vuosien 2010 - 2014 tilastojen mukaan kuollut tai loukkaantunut keskimäärin 38 alle 15-vuotiasta lasta vuosittain. 10 - 14-vuotiaiden osuus onnettomuuksien uhreista on lähes 70 %. Tämän ikäryhmän onnettomuuksien uhreista jalankulkijoiden osuus on 6 % ja pyöräilijöiden peräti 42 %. Kaikista Kaakkois-Suomen alueella tapahtuvista pyöräilyonnettomuuksista 10 - 14-vuotiaat muodostavat lähes viidenneksen (18 %) (Lähde: Tilastokeskus 2010 - 2014).

Suurin osa lasten, kuin myös aikuisten, pyöräilyonnettomuuksista tapahtuu suojateillä tai liittymäalueilla. Liittymät ja tienylitykset ovatkin lasten ja heidän huoltajiensa suurimpia huolenaiheita esimerkiksi kouluteiden turvallisuutta tarkasteltaessa. Pelkoa tienylityksissä aiheuttavat vilkas autoliikenne, autojen ajonopeudet tai suojatiekäyttäytyminen, heikot näkemät ja raskas liikenne.

Oppi, kasvatus ja mallit lasten liikenneturvallisuuden kivijalkana

Lasten liikenneturvallisuutta voidaan parantaa monin eri keinoin. Turvallinen liikenneympäristö on keskeinen perusedellytys, mutta vähintäänkin yhtä tärkeää on kasvattaa lapsia toimimaan turvallisesti eri kulkutavoilla liikuttaessa, erilaisissa ympäristöissä ja erilaisissa tilanteissa. Ensimmäinen malli eri kulkutapojen käytöstä ja turvallisista toimintatavoista liikenteessä saadaan kotoa, vanhemmilta tai muilta läheisiltä. Myös kodin ja koulun sekä muiden yhteisöjen välinen yhteistyö on tarpeen.

Viidesluokkalaisille suunnatulla piirustuskilpailulla halutaan muistuttaa kouluja liikenneturvallisuusaiheisten teemojen käsittelystä. Liikenneturvallisuus on tärkeä aihe, mutta se muistetaan valitettavan usein vasta silloin, kun onnettomuus sattuu omalle kohdalle tai lähipiiriin.

Lisätietoja
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen, p. 0295 029 385
- Liikenneturva, yhteyspäällikkö Tarja Korhonen, p. 040 534 1183.


Alueellista tietoa