Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Vesihuollon kehittäminen kiinnosti (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjesti vesihuollon kehittämispäivän 14.3.2016 Kirkonkrannissa Seinäjoella. Päiviin osallistui noin 70 kuulijaa lähinnä Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta ja Kesi-Pohjanmaalta. Päivä oli tarkoitettu vesihuoltolaitoksille, vesiosuuskunnille, kunnan ja valtion virkamiehille sekä muille kiinnostuneille, jotka saivat tietoa ajankohtaisista kysymyksistä kuten vesihuollosta, hulevesistä, lainsäädännön muutoksista, hankkeista jne.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on valtakunnallisen viemäröintiohjelman perusteella vuosina 2012–2016 myöntänyt vesihuoltoavustuksia oman toiminta-alueensa keräilyviemäreihin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa) yhteensä noin 4,6 M€. Tämän myötä yli 5000 kiinteistöä on voitu liittää viemäriverkostoon samalla kun on luotu mahdollisuuksia alueiden jatkokehitykselle tulevaisuudessa. Vuosina 2012–2016 myönnettiin avustusta noin 10 M€ Kälviä–Kokkola siirtoviemärille ja yhdysvesijohtohankkeen vaiheelle I ja vaiheelle II, Pietarsaaren seudun yhdysvesijohto- ja siirtoviemärihankkeelle, Teuva-Närpiö-Kaskinen siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohankkeelle sekä Kauhavan haja-asutusalueen viemäröintihankkeelle. Valtioneuvoston mukaan uusille kunnallisille vesihuoltohankkeille ei enää myönnetä avustusta.

Vaasan–Kurikan syväpohjavesihankkeessa on löydetty syväpohjavettä Kurikan alueelta, jossa jääkauden jäät ovat muokanneet syvällä sijaitsevia muodostumia. Tutkimuksia tehdään parhaillaan, mutta suunnitelmien mukaan Vaasalaisille tarjotaan juomavettä Kurikasta 10 vuoden päästä.

ELY-keskus pyytää vesihuoltolaitoksia raportoimaan toimintansa tiedot vuodelta 2015 uuteen VEETI-tietojärjestelmään, joka otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. VELVET- ja ItellaTYVI-palvelu poistetaan käytöstä vesihuollon osalta. Vesihuollon tietojärjestelmä perustuu lakiin ja koskee kaikkia vesihuoltolaitoksia.

Vesihuoltolaki muutettiin suurilta osin vuonna 2014. Vuoden 2016 aikana kuntien on ilmoitettava vesihuollon toiminta-alueensa, toiminta-alueilla sijaitsevat taajamat sekä esittää vesijohtoverkostoon ja jätevesiverkostoon liitettävät alueet kartalla. Lain mukaan vesihuoltolaitoksilla on myös oltava valmiussuunnitelma häiriötilanteita varten viimeistään 31. joulukuuta 2016. Vesilaitosyhdistys VVY on laatinut vesihuoltolaitoksille oppaan häiriötilannevalmiudesta.

Vuonna 2014 astui hulevesikäsittelyn uusi lainsäädäntö voimaan. Hulevesistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä vesihuoltolaissa. Hulevesien käsittely ei enää kuulu vesihuollon piiriin, vaan tärkein tapa käsitellä hulevettä on suunnittelun kautta.

Lue lisää tilaisuuden esityksistä

Lisätietoja:

  • Vesitalousasiantuntija Jenny Skuthälla, puh. 0295 027 937
  • Vesitalousasiantuntija Sirpa Lindroos, puh. 0295 027 869
  • Vesihuoltoryhmän päällikkö Antti Hakola, puh. 0295 027 789

 


Alueellista tietoa