Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Näsijärven poikkeuslupa parantaisi vesien käyttöä Tampereen seudulla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Näsijärven säännöstely-yhtiö on hakenut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta poikkeusluvan jättää Näsijärven vedenkorkeus alentamatta maalis-huhtikuussa 2016. Ilman poikkeuslupaa vedenkorkeus tulisi laskea nykyisestä vielä 20 cm maaliskuun loppuun mennessä. Poikkeaminen vaikuttaisi positiivisesti sekä vesien tilaan että vesien käyttöön. Poikkeuslupa mahdollistaisi Näsijärven ja myös Pyhäjärven vedenkorkeuksien nopeamman nousun kevään ja alkukesän aikana, joten järvien virkistyskäyttömahdollisuudet paranisivat.

Pirkanmaan suurten säännösteltyjen järvien (Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven) vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden keskimääräistä korkeampia. Vedenkorkeuksia lasketaan lähiviikkojen aikana, jotta kevään sulamisvedet eivät aiheuttaisi tulvaongelmia järvien ja niiden alapuolisten vesistöjen rannoilla.

- Kevään vedenkorkeuksia ei kuitenkaan lasketa läheskään niin paljon kuin tavanomaisena vuonna, koska ennusteen mukaan kevättulvat ovat jäämässä tänä vuonna selvästi pienemmiksi, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pohjois-Pirkanmaalla luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä ajankohtaan nähden korkealla sateisen loppuvuoden ja helmikuun sulamisjakson vuoksi. Etelämpänä Mallasvedellä ja Längelmävedellä sekä Hauhon reitillä järvien vedenkorkeudet ovat olleet pitkään keskimääräistä alempana. Helmikuun lumien sulaminen nosti vedenkorkeuksia tavanomaiselle tasolle.

- Viime päivinä satanut lumi parantaa luonnontilaisten järvien vesitilannetta huomattavasti kevättä ja kesää ajatellen. Vielä helmikuun puolessa välissä lumitilanne oli huolestuttava ja kevään sulamishuippu oli jäädä hyvin pieneksi, jatkaa Isid.

Lumisista maisemista huolimatta tyypillisiin kevään vedenkorkeuksiin ei näillä näkymin päästä, elleivät sääolosuhteet muutu sateisemmiksi. Nykyisissä lumiolosuhteissa sulamisvesien määrät jäänevät melko vähäisiksi. Lumen vesiarvot vaihtelevat tällä hetkellä 25-35 mm välillä, kun pitkän ajan keskiarvot asettuvat 50-80 mm välille.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien havaitut vedenkorkeudet 25.2.2016. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1970-2015 kyseisen päivän keskimääräiseen arvoon.

25.2.2016

Korkeus merenpinnasta

NN+m

Näsijärvi, Tampella (s)

94,87 (+0,15)

Pyhäjärvi, Näppilä (s)

76,75 (+0,20)

Vanajavesi, Toijala (s)

79,08 (+0,34)

Kyrösjärvi (s)

82,85 (+0,06)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,44 (+/- 0)

Längelmävesi, Kaivanto (lt)

83,89 (-0,02)

Keurusselkä (lt), Mänttä

105,33 (+0,18)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

115,87 (+0,07)

Tarjannevesi, Visuvesi (lt)

95,82 (+0,11)

Toisvesi (lt)

97,73 (+0,05)

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen

 

Lisätietoja:

 

Seuraa meitä Twitterissä:

www.twitter.com/pirvesi (Vesiasiat Pirkanmaalla)

www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)

 


Alueellista tietoa