Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Talvitulva nousussa Uudenmaan vesistöissä (Uudenmaan ELY-keskus)

Lämmin sää ja runsaat vesisateet ovat nostaneet Uudenmaan jokien vedenkorkeudet monin paikoin tulvalukemiin. Keskiviikolle ennustetut melko runsaat sateet nostavat virtaamia vielä entisestään. Sade tulee pääasiassa vetenä. Torstain aikana sään ennustetaan viilenevän, jolloin mahdolliset sateet muuttuvat lumisemmiksi. Alkutalven aikana kertynyt lumipeite on sulanut aivan valuma-alueiden latvaosia lukuun ottamatta lähes kokonaan.

Jokien virtaamien ennustetaan olevan huippulukemissaan torstain aikana. Vaikka erityisiä tulvavahinkoja ei todennäköisesti olekaan luvassa, vedenpinnat voivat nousta korkeimmalle tasolleen sitten kevättulvan 2013. Talvi ei tiettävästi ole kuitenkaan vielä ohi, joten suuremmatkin tulvat ovat vielä myöhemmin keväällä mahdollisia.

Järvien ja jokien jäät ovat heikentyneet leudon sään myötä huomattavasti. Suurimmissa joissa jääkansi on yhä pääosin paikallaan. Pienemmät joet, kuten Tuusulanjoki, virtaavat jo vapaina. Virtaaman edelleen kasvaessa jäät voivat lähteä lähipäivinä liikkeelle, mutta jääpadoista aiheutuvia tulvariskejä ei ole odotettavissa. Jäillä liikkumista tulee joka tapauksessa välttää.

Tulvien luonne on viime vuosina poikennut totutusta. Perinteisen suuremman kevättulvan sijaan Uudenmaan vesistöissä on ollut useampia pienempiä tulvajaksoja, jotka ovat ajoittuneet pitkin vuotta. Etenkin talvitulvia on havaittu tapahtuvan aiempia vuosia enemmän.

Uudenmaan suurimpien järvien Lohjanjärven ja Hiidenveden vedenpinnat ovat nousussa. Lohjanjärven vedenpinta on tasolla +31,69 m meren pinnan yläpuolella (NN -järjestelmän mukaan) ja Hiidenveden tasolla +31,82 m. Juoksutuspäätökset vaikuttavat lähipäivien vedenkorkeuksiin; tällä hetkellä Lohjanjärven lähtövirtaama on lähes 40 m3/s.

Vantaanjoen virtaama Vantaankoskella on lähes 60 m3/s ja Oulunkylässä yli 80 m3/s. Pitkän ajan keskimääräinen vuoden tulvahuippu Oulunkylässä on ollut n. 130 m3/s. Vantaanjoen säännöstellyt järvet Tuusulanjärvi, Hirvijärvi, Suolijärvi ja Kytäjärvi ovat kääntyneet viime päivinä selkeään nousuun. Juoksutukset ovatkin tämän myötä ajankohtaan nähden normaalia suuremmat.

Porvoonjoen virtaama Askolan Vakkolassa oli keskiviikkona jyrkässä nousussa, n. 35 m3/s. Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on tasolla +39,97 m (N60 -järjestelmän mukaan), ja vedenpinnan ennustetaan nousevan lähipäivinä n. 15 cm.

Espoonjoen vedenkorkeus Valtatie 1:n kohdalla on noussut normaalista talviajan lukemasta yli puoli metriä, mutta uhkaa moottoritien liikenteelle ei ole tällä hetkellä näköpiirissä.

 

Lisätietoja:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko, 0295 021 453
  • Suunnitteluinsinööri Olli Jaakonaho, 0295 021 398

Alueellista tietoa