Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualue menestyi hankintojen innovaatiomittauksessa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

ELY-keskusten liikennevastuualueilla ja Liikennevirastossa toteutetaan vuosittain hankintojen innovaatiomittaus. Varsinais-Suomen ELY-keskus menestyi mittauksessa hyvin. Innovaatiomittauksen tavoitteena on edistää innovatiivisuuden ja tuottavuuden lisääntymistä yrityksissä ja julkisen alan organisaatioissa. Organisaation innovaatio- ja yhteistyökyky ovat avainasemassa tuottavuuden ja uusien ratkaisujen kehittämisessä. ELY-keskusten ja Liikenneviraston tuloksissa ei ollut suuria eroja. ELY-keskusten ja Liikenneviraston hankintojen kehitetään valtakunnallisesti. Innovaatiomittaus toteutetaan toimialariippumattomasti ja tulokset ovat tilastollisesti luotettavia.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualueen yhteyshenkilöt arvoitiin innovaatiomittauksessa ammattilaisiksi, jotka pitävät lupauksistaan kiinni, osaavat hoitaa ihmissuhteita, ja joilla on hyviä näkemyksiä, joista on molemminpuolista hyötyä. ELY-keskus toimii organisaationa luottamusta herättävästi ja organisaatio koetaan parhaaksi kumppaniksi omalla toimialalla. ELY-keskuksen yhteyshenkilöt kohtelevat muita organisaatioita täysin tasapuolisesti ja syrjimättömästi ja hakevat pulmatilanteissa aktiivisesti rakentavaa, selkeää ja oikeudenmukaista ratkaisua. ELY-keskuksen kanssa on helppo olla avoin ja vuorovaikutus koetaan laadukkaaksi, jonka lisäksi palveluntuottajat kokevat, että yhteistyö opettaa osapuolia jatkuvasti. ELY-keskuksen hankintatoimessa ei koettu olevan myöskään ylimääräistä byrokratiaa. Parannettavaa koettiin olevan siinä, että sopimuksissa on yhteisiä tavoitteita tuottajien kanssa ja hankinnoissa käytetään valintakriteereitä, jotka kannustavat myös tuottajia kehittämään osaamistaan ja palveluitaan sekä vaihtoehtoisten ratkaisujen ja palvelumuotojen innovointimahdollisuuksissa. Myös hyötyjen ja riskien oikeudenmukaisessa jakamisessa koettiin olevan parannettavaa.   

Julkisten palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen on tärkeää, sillä julkiset palvelut tuotetaan merkittäviltä osin yksityisten yritysten resurssein ja hankintojen osuus budjetista on monissa julkisissa organisaatioissa huomattavan suuri. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen edellyttävät hyvää hankinta- ja kumppanuusosaamista sekä verkostotaitoja. Keskeistä on, miten käytetään hankintatapoja ja hankintasopimusten ansainta- ja kannustinmalleja, sekä miten palveluntuottajia haastetaan kehittämään hankinnoissa asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä, tuottavuutta ja vaikuttavuutta edistäviä tuotteita ja palveluita.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnossapitopäällikkö Timo Laaksonen, p. 040 508 9236


Alueellista tietoa