Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Työttömyyden kasvu hidastui vuositasolla loppuvuotta kohden. Joulukuussa Hämeen ELY-keskuksen alueella 26 708 työtöntä työnhakijaa (Hämeen ELY-keskus)

Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien kunnissa oli joulukuun lopussa  26 708 työtöntä työnhakijaa, mikä on 29 enemmän (0,1 %) kuin vuotta aiemmin. Marraskuusta työttömien määrä kasvoi 2 211:llä (9 %). Koko maassa työttömänä työnhakijana oli joulukuun lopussa 377 926 henkilöä, mikä on 14 658 enemmän (4 %) kuin vuosi sitten. Joulukuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeen ELY-keskuksen alueella 15,0 % ja koko maassa 14,4 %. Alle 25-vuotiaiden työttömien % -osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli joulukuun lopussa Hämeessä 20,9 % ja koko maassa 19,2 %. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli Hämeessä 35,9 % ja koko maassa 33,1 %.

Työllisyyden trendit Hämeessä

  • Työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 26 708, mikä on 29 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli joulukuun lopussa 8 692, mikä on 947 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 3 647, mikä on 96 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa 7 942 henkilöä, lisäystä vuoden takaisesta 300.
  • Joulukuun aikana oli avoimena 2 953 työpaikkaa, kasvua vuoden takaisesta 293.
  • Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin joulukuun aikana 1 735, lisäystä vuoden takaisesta 142.

Työllistymistä edistävät palvelut Hämeessä

Joulukuun lopussa Hämeessä oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 7 942 henkilöä. Luvussa ovat mukana työvoimakoulutuksessa (1060), työnhaku- ja uravalmennuksessa (20), työllistettynä (2002), työ-/koulutuskokeilussa (958), vuorotteluvapaasijaisena työllistetyt (156), kuntouttavassa työtoiminnassa (1451) ja omaehtoisessa opiskelussa (2295) olevat. Palveluissa olevien henkilöiden määrä kasvoi edellisen vuoden joulukuusta 300:lla (3,9 %). Koko maassa määrä väheni 8 728:lla (-7,5 %).

Aktivointiaste (palveluissa yht. laskentapäivänä olleiden osuus työttömien ja palveluissa olleiden yhteismäärästä) oli joulukuun lopussa Hämeessä 22,9 % ja koko maassa 22,2 %. Hämeessä tämä on 0,6 %-yksikköä enemmän kuin vuosi sitten joulukuussa. Koko maassa aktiovointiaste laski viime vuodesta 2,1 %-yksikköä.

 

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto:

Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Harri Jokinen, puh. 0295 041 585

Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795

Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564


Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159.


Alueellista tietoa