Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Pohjanmaan joet osittain kevättulvan tasolla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Viime päivinä sulaneet lumet ja melko runsaat sateet ovat nostaneet Pohjanmaan jokien pintoja. Sateet osuivat eniten rannikon pienille joille. Närpiönjoella, Lapväärtinjoella ja Maalahdenjoella vedenpinta on noussut keskimääräisen kevättulvan tasolle. Muilla alueen joilla virtaamat eivät ole yltäneet kevättulvien tasolle. Perhonjoella tekojärvien pinnat ovat nousseet ja virtaama joessa on kaksinkertaistunut.

Kyrönjoella Kalajärven pinta on noussut ylärajan tuntumaan. Juoksutus Kalajärveltä on noin 15 m3/s. Koska Kalajärven voimalaitos on huoltotöiden vuoksi pysäytettynä, vettä juoksutetaan tarvittaessa myös Kalajärven ohittavaa ns. vähävetistä jokiosuutta pitkin. Myös muilla Kyrönjoen säännöstellyillä järvillä on lisätty juoksutuksia. Virtaaman Kyrönjoen alaosalla on noussut tasolle 125 m3/s, joka on hieman alle vuosittain toistuvan kevättulvan tason.

Nurmonjoen vähävetiselle Hirvijärven tekojärven ohittavalla jokiosuudella tehdään paikallisten asukkaiden toiveesta lisäjuoksutuksia alkuviikon ajan. Keskimääräistä matalammalla ollut Hirvijärven tekojärven pinta on noussut viime aikoina ajankohdan keskimääräiselle tasolle.

Ähtävänjoella Alajärven pinta on noussut säännöstelyn ylärajan tuntumaan. Alajärven juoksutus on nostettu tasolle 18 m3/s. Lappajärven pinta on noussut noin 15 cm tavoitevyöhykkeen yläpuolelle ja pinnan ennustetaan nousevan joulukuun aikana vielä noin 15 cm. Tiistaina nostetaan Lappajärven juoksutus tasolle 18 m3/s.

Närpiönjoella tehtiin maanantaina tulvahavaintoja juuri aloitettua tulvakartoitusta varten. Tuleville päiville ennustetut sateet nostavat paikoin virtaamia edelleen. Ennustettujen vedenkorkeuksien ei pitäisi aiheuttaa merkittäviä tulvavahinkoja, mutta alavilla alueilla vettä nousee pelloille.

Lisätietoja:

  • Vanhempi insinööri Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
  • Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Alueellista tietoa