Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kirjalansalmen uudesta sillasta laaditaan yleissuunnitelmaa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Saaristotiellä (mt 180) sijaitsevan Kirjalansalmen uuden sillan rakentamisen valmistelu on aloitettu käynnistämällä yleissuunnittelu. Yleissuunnitelmassa tutkitaan uuden sillan sijoitusvaihtoehtoja, rakennetyyppiä sekä tarvittavia tiejärjestelyitä. Eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja vaikutukset liikenteeseen selvitetään. Lähtökohta on, että uusi silta tulee jommallekummalle puolelle nykyistä siltaa sen välittömään läheisyyteen ja vanha silta puretaan sen jälkeen. Yleissuunnitelmassa selvitetään myös tunnelivaihtoehto.

Yleissuunnittelu käynnistettiin lokakuussa 2015 ja se valmistuu lokakuussa 2016. Yleissuunnittelua seuraava työvaihe on tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen. Yleissuunnitelmaa laatii WSP Finland. Ensimmäisiä luonnoksia siltavaihtoehdoista on odotettavissa joulukuussa 2015 ja niitä esitellään hankkeen nettisivuilla sekä yleisötilaisuudessa tammikuussa.  Tarkempaan suunnitteluun valittava vaihtoehto päätetään keväällä 2016. Uuden sillan rakentaminen kustannusennuste on 27–35 miljoonaa euroa.

Saaristotie mt 180 on ainoa yhteys Turunmaan saaristoon, joten sillan merkitys Paraisten asukkaille ja saariston elinkeinoelämälle on huomattava. Siltayhteyden takana toimii suurteollisuutta, joiden kuljetuksille sillan toimivuus on ensiarvoisen tärkeää. Liikennemäärä sillalla on yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on yli 600. Kesäaikaan liikennemäärät kasvavat entisestään ja ovat jopa 15 % suuremmat.

Kaarinan ja Paraisten rajalla sijaitsevan Kirjalansalmen ylittää vuonna 1963 valmistunut riippusilta. Nykyisen sillan pituus on 287 m ja alikulkukorkeus 11 m. Siltapenkereen pituus on noin 300 m. Silta on huonossa kunnossa ja se on kuntonsa vuoksi jatkuvassa tarkkailussa. Vanhaa siltaa ei kannata korjata, sillä se saattaisi tulla kalliimmaksi kuin uuden rakentaminen. Lisäksi vanhan sillan korjaaminen aiheuttaisi pitkäaikaisia liikennehaittoja. Vanhan sillan käyttöikä lähestyy loppuaan ja sen arvioidaan päättyvän noin vuosina 2025–2030.

Hankkeen nettisivut

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Matti Kiljunen, p. 029 5022 796


Alueellista tietoa