Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kalat kulkevat Peruksen kalatietä pitkin (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Lapväärtin-Isojoen Peruksessa sijaitsevan voimalaitospadon yhteyteen valmistui kalatie vuonna 2014 ja sen toimivuutta on selvitetty kalalaskurin avulla. Saatujen tulosten perusteella kalatie toimii ja sitä pitkin kulkee mm. kookkaita lohikaloja. Isot taimenet pääsevät padon yli paitsi kalatien kautta myös hyppäämällä.

Kalatie koostuu yläosaltaan betonisesta, pystyrakotyyppisestä ja alaosaltaan luonnonmukaisesta, kivillä rakennetusta uomasta. Kalatie sijaitsee Storholmenin saaressa ja sen avulla pystytään turvaamaan kalojen vapaa liikkuminen padon ohi kaikissa virtaamatilanteissa.

Peruksen kalatien toimivuutta on selvitetty Vaki-kalalaskurilla Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten yhteistyönä. Vaki-laskuri soveltuu kalojen laskentaan kalateissä ja muissa kohteissa, joista kalat joutuvat kulkemaan kapeiden väylien tai aukkojen läpi. Laskurin avulla pystytään tunnistamaan eri kalalajit sekä saadaan niiden uintinopeus ja pituus selville infrapunasäteiden avulla. Lisäksi laskuri tallentaa päivämäärän ja kellonajan jokaisesta havainnoidusta kalasta.

Kalojen seuranta aloitettiin syksyllä 2014, jolloin kalatietä laskurin läpi ui yhteensä 71 taimenta (pituudeltaan 34–96 cm). Syksyllä 2014 kalojen nousu loppui Lapväärtin-Isojoen virtaaman pudottua alle 10 m3 ja lämpötilan pudotessa alle 2 ºC. Vuonna 2015 laskuri asennettiin toimintaan huhtikuun lopulla ja se on yhä toiminnassa. Tänä aikana laskurin läpi kalatietä pitkin on uinut kaikkiaan yli 10 000 kalaa, joista varmasti taimeneksi tunnistettuja on reilut 150 kappaletta. Taimenien koko vaihteli 50–110 cm:n välillä (2–9 kg).

Lapväärtin-Isojoki on eteläisen Suomen merkittävin luonnontilainen meritaimenjoki, jonne nousee vuosittain 500–1500 emokalaa kutemaan. Alaosan Sandgrundin ja Peruksen nousuesteiden poistamisen seurauksena vaelluskaloilla on nykyään esteetön pääsy joen yläosille aina Villamoon saakka. Tavoitteena on, että Villamon vaelluseste saataisiin poistettua lähivuosina.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

  • Erikoistutkija Jyrki Latvala, puh. 0295 027 861
  • Insinööri Kim Klemola, puh. 0295 027 829

Varsinais-Suomen ELY-keskus

  • Kalastusmestari Kyösti Nousiainen, puh. 0295 028 602

 


Alueellista tietoa