Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kuka vastaa uomien kunnossapidosta, uusi opas on valmistunut (ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on valmistunut opas ojitusyhteisölle:

Oppaassa käsitellään kunnossapitoperkauksia, jotka toteutetaan vanhan suunnitelman mukaan, sekä peruskorjaushankkeita, jotka toteutetaan ojitustoimituksessa vahvistettavan suunnitelman mukaan. Opas on suunnattu erityisesti ojitusyhteisöiden toimitsijoille ja ojitushankkeessa mukana oleville maanomistajille.

Suomen pelloista pääosa on ojitettu jo ennen 1970-lukua ja vilje­lyksessä oleva peltopinta-ala on ainakin kertaalleen peruskuivatettu. Vuosikymmenien aikana on Suomeen perustettu jopa kymmeniä tuhansia ojitusyhteisöjä, joilla on edelleen vesilain mukainen uomien kunnossapitovelvollisuus. Peltoalueen läpi virtaavan valtaojan kunnossapito kuuluu usein maanomistajien kiinteistöistä muodostetulle ojitusyhteisölle, jonka toimintaa ei ole vuosikymmeniin ylläpidetty. Vanhan ojitusyhteisön toimitsijoita ei välttämättä enää ole ja peruskuivatussuunnitelma, jonka mukaan oja on aikoinaan kaivettu, on voinut kadota.  Kun sitten peltojen märkyys haittaa viljelytoimenpiteitä on aika kutsua ojitusyhteisö koolle ja päättää ojan kunnossapidosta tai peruskorjauksesta. Vanhan ojitusyhteisön aktivointi on ensimmäinen askel kohti ojan kunnossapidon toteuttamista.

Valtion viranomaiset toimivat aiemmin peruskuivatushankkeiden suunnittelijoina ja toteuttajina. Nykyisin ELY-keskusten rooli rajoittuu neuvontaan, ojitustoimituksiin sekä peruskuivatushankkeiden avustuksiin ja vastuu uomien kunnossapito- ja peruskorjaushankkeiden läpiviennistä on ojitusyhteisöillä. Ojitusyhteisön jäsenten tehtävänä on kokouksien järjestäminen, kunnossapidosta päättäminen, hankkeiden toteutuksen kilpailuttaminen, toteutuksen valvonta sekä tarvittaessa uuden suunnitelman tilaaminen. Opas toimii hyvänä perustietolähteenä hankkeen eri vaiheissa. Suomen- ja ruotsinkieliset oppaat löytyvät ympäristöhallinnon internetsivuilta: ymparisto.fi/vesi/vesien käyttö/maankuivatus ja ojitus.

Lisätietoja:    

  • Suunnittelija Outi Leppiniemi, puh. 0295 028 016, outi.leppiniemi@ely-keskus.fi
  • Maankuivatus ja ojitus (ymparisto.fi)

Alueellista tietoa