Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskus myönsi vuonna 2014 rahoitusta 330 miljoonaa euroa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myönsi Pohjois-Savoon vuonna 2014 rahoitusta yhteensä liki 330 miljoona euroa. Summassa on mukana myös maatalouden tulotuet ja Itä-Suomen tienpidon määrärahat.

-Maakunnan elinkeinoelämän investoinnit ovat olleet normaalia alemmalla tasolla muutaman viime vuoden aikana. Toki niin, että Varkauteen varmistui kaksi isoa hanketta, paperikoneen muuttaminen kartonkitehtaaksi Stora Enson toimesta ja Riikinnevan jätteenpolttolaitoksen rakennustöiden varmistuminen. Molemmat ovat yli 100 milj. euron hankkeita ja vahvistavat maakunnan aluetaloutta, sanoo ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta.

-Jatkossakin rahaa on tarjolla yrityksille hyvin ja tavoitteenamme on monipuolistaa rahoitusta siten, että kehittämisrahoitusta voi saada entistä selkeämmin myös ei aineellisiin kehittämishankkeisiin, toteaa Virranta.

 

Ohjelmakausien vaihtuminen vaikutti EU-rahoitukseen

Päättyvän maaseuturahoituksen ohjelmakauden 2007-2013 hankerahoitusta oli käytettävissä niukasti  ja se kohdistettiin yritystukiin ja laajakaistahankkeiden rahoitukseen. Uusi ohjelmakausi käynnistynee hanke- ja yritystukien haulla huhtikuussa 2015.

ELY -keskuksella on ollut joulukuun puolesta välistä lähtien mahdollisuus tehdä päätöksiä ESR- ja EAKR- hankkeisiin, jotka on jätetty ohjelmakauteen 2014-2020. Viime vuonna myönnetty miljoona euroa on pääosin päättyneen ohjelmakauden rahoitusta, joka kohdistui mm. terveysliiketoiminnan ja konepaja-automaation kehittämiseen sekä teknologiateollisuusyritysten kasvun tukemiseen.

 

Rahoitusta maaseutuelinkeinojen kehittämiseen

Vuonna 2014 maatalouteen myönnettiin Pohjois-Savossa investointiavustusta 3,6 miljoonaa euroa, jotka kohdistuivat 44:n rakentamisinvestointiin ja 45:n salaojitushankkeeseen. Pohjois-Savon ELY-keskus teki viime vuonna 92 maatilainvestointien tukipäätöstä ja 63 tilanpidon aloittamisen tukipäätöstä.  Nuoren viljelijän aloitusavustuksien määrän ja sukupolvenvaihdosten kasvuun vaikutti luopumistukiehtojen muutos vuoden 2015 alussa.

Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi kalavarojen hoitoon ja vapaa-ajankalastuksen edistämiseen vajaa puoli miljoona euroa. Kalankasvatuksen ja lähikalan käytön lisäämiseen kohdistuviin kehittämishankkeisiin myönnettiin Euroopan kalatalousrahastosta 256 000 euroa.

 

Työelämälähtöistä koulutusta ja nuorten työllistämisen edistämistä

Maakunnassa käytettiin työllistymistä edistäviin palveluihin yli 37 miljoonaa euroa. Rahoituksella on tarjottu koulutusta noin 3000 henkilölle ja työllistetty noin 2900 henkilöä, josta puolet on ollut nuoria. Nuorisotakuun toteutuksessa alle 30-vuotiaiden työttömien määrän nousu ja työttömyyden pitkittyminen onnistuttiin estämään. Palkkatukeen oikeuttavia Sanssi-kortteja jaettiin nuorille vuoden aikana noin 2000 kappaletta ja Pohjois-Savon TE-palvelun asiantuntijat tekivät noin 1200 työnantajakäyntiä.

Työvoimakoulutukseen käytettiin Pohjois-Savossa viime vuonna yhteensä 13 miljoonaa euroa, josta maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutukseen käytettiin 1,3 miljoonaa. Yrityskohtaisia rekrytointi- tai osaamisen kehittämiseen tähtääviä koulutuksia rahoitettiin 1,6 miljoonalla eurolla.  Pohjois-Savon ELY-keskus suuntasi työvoimakoulutusta aloille, joilla on tarve saada ammattitaitoista työvoimaa. Koulutus painottui sosiaali- ja terveys-, kone- ja metalli-, talonrakennus- sekä kuljetusalalle. 

Rahoitusta luonnonsuojeluun ja vesitalouteen

Pohjois-Savon luonnonsuojelua, vesitaloutta ja kulttuuriympäristöjen suojelua rahoitettiin yhteensä liki kuudella miljoonalla eurolla.  Luonnonsuojelun toteutukseen käytettiin viime vuonna liki neljä miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava summa oli kuusi miljoonaa euroa.

 

ELY-keskuksen Itä-Suomen rahoitus kohdistui maantieverkon ylläpitoon

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa maanteiden pidosta kolmen maakunnan alueella Itä-Suomessa. ELY-keskukselle osoitettiin perusväylänpidon momentilta 71,5 miljoonan euron määräraha, josta lähes 90 % kohdistui maantieverkon peruskunnossapitoon ja ylläpitoon. Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantavien investointihankkeiden toteutukseen käytettiin noin 6 miljoonaa euroa.  Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen oli Itä-Suomessa käytettävissä 2,4 ja joukkoliikenteen tukemiseen 6,7 miljoonaa euroa.

Liitteet:
ELY-keskuksen rahoitustilasto 2014 rahoituksesta, pdf
ELY-keskuksen myöntämä yrityskohtainen rahoitus Pohjois-Savoon, pdf

 

Lisätietoja:
ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskusm puh. 0400 371 094, kari.virranta(at)ely-keskus.fi

 

 


Alueellista tietoa