Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Keski-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2014 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Vuosi 2014 oli kolmas peräkkäinen työttömyyden kasvuvuosi. Vaikka Keski-Suomen työttömyy­den kasvuvauhti hidastui vuoden jälkipuoliskolla, kerto­vat vuoden viimeiset työttömyysluvut maa­kunnan tilanteen olevan edelleen vaikea. Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnväli­tys­tilaston mukaan joulu­kuun lopussa 23 008 työtöntä työnhakijaa, 1 251 enemmän kuin vuotta aiem­min. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 363 268, edellisvuo­den joulukuuhun verrattuna 33 369 enemmän.

Keski-Suomen työttömyyden taso on korkea. Maakunta lukeutuu valtakunnan pahimpiin työttö­myysalueisiin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitys­tilas­ton mukainen työt­tömyysaste oli Keski-Suomessa joulukuun lopussa 17,9 %, marraskuun ta­voin Kainuun (19,1) jäl­keen ELY-keskusten toiseksi korkein. Koko maassa prosentti oli 13,9 %.

Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi joulukuussa myös kuukautta aiemmasta eli marras­kuun lopun tilanteesta. Keski-Suomessa kuukausilisäys oli 2 483 ja koko maassa 36 762. Tämän vuosittain toistuvan ilmiön taustalla on työvoimapoliittisten toimenpi­teiden ja määräaikaisten työ­suhteiden tavanomaista yleisempi päättyminen sekä lomautusten li­sääntyminen ja oppilaitoksista valmistuneiden tulo työmarkkinoille.

Kaikkiaan työnhakijoita Keski-Suomessa oli joulukuun lopussa 36 732, joista työttömiä työnha­ki­joita 23 008. Työssä olevia työnhakijoista oli 7 337 ja työvoiman ulkopuolella olevia 5 446. Työttö­myyseläkkeen saajia oli 495 ja lyhennettyä työviik­koa teki 446 työnhakijaa. Työttömistä työn­haki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 2 278. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 690 enemmän kuin mar­raskuussa ja 119 vähemmän kuin vuotta aiemmin joulukuussa.

Avoimet työpaikat

Joulukuun aikana Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli 1 679 avointa työpaikkaa, 150 vähemmän kuin marraskuussa ja 35 vähemmän kuin edellisvuoden joulukuussa. Joulukuun avoimista työpaikoista oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 033. Kuukauden aikana täyttyi 1 118 työpaikkaa ja kuukauden lo­pussa työpaikoista oli avoinna 581.

Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa joulukuun aikana 22, ELY-keskuk­sista Kainuun (24) jälkeen toiseksi eniten. Koko maassa yhtä avointa työpaikkaa kohti oli 12 työnhakijaa.

Työttömyyden rakenne

Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi niin marraskuusta kuin edellisvuoden joulukuustakin jokai­sessa Keski-Suomen kuudessa seutukunnassa. Sama voidaan todeta lähes jokaisesta Keski-Suomen 23 kunnasta. Keski-Suomen matalin seutukuntakohtainen työttömyysaste oli Keuruun seutukunnan 15,9 % ja matalin kuntakohtainen työttö­myysaste Muuramen 13,0 %.

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli joulukuun lopussa naisia 9 622 (41,8 %) ja miehiä 13 386 (58,2 %). Työttömiä naisia oli 892 ja työttömiä miehiä 1 591 enemmän kuin marraskuussa. Edellisvuo­den joulukuuhun verrattuna työttömiä naisia oli 715 ja työttömiä miehiä 536 enemmän. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi marraskuusta kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä ja myös kai­killa koulutusasteilla.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2014 (pdf)

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskuksessa työllisyystilannetta ja työvoimapolitiikan toimeenpanoa koskeviin tiedusteluihin vastaa:
Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto, 0295 024 571

Keski-Suomen TE-toimistossa tiedusteluihin vastaavat:

Johtaja Tuula Säynätmäki 0295 046 050

Palvelujohtaja Minna Heino 0295 046 020

  • työnvälitys- ja yrityspalvelut

Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen 0295 046 183

  • osaamisen kehittämispalvelut

Palvelujohtaja Leena Kauhanen 0295 046 064

  • tuetun työllistämisen palvelut

 

 

 


Alueellista tietoa