Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Valtion rakennusten asetussuojelu tullut tiensä päähän, arvokiinteistöjen omistus muuttuu, pysyykö suojelu perässä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Varsinaisen asetussuojelun päätyttyä on Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella käynnistetty kaikkien yksityiseen tai kuntien omistukseen siirtyneiden entisten valtion arvorakennusten suojeluprosessit. Suojeluprosessi koskee yhteensä seitsemää aluetta/tonttia sekä useaa rakennusta. Näiden kaikkien kohteiden rakennussuojelun sisältö ja laajuus joudutaan arvioimaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain pohjalta uudelleen, vaikka rakennukset tai alueet on saatettu asetussuojelun lisäksi osoittaa myös voimassa olevissa asemakaavoissa erilaisin suojelumerkinnöin.

Koska asetussuojelun piiriin on aikoinaan otettu arkkitehtuuriltaan, kulttuurihistorialtaan tai valtionhallinnon toimintojen kannalta maan edustavimpia rakennuksia ja aluekokonaisuuksia, suojeluharkinta koskee pääasiassa sitä, voidaanko kohteiden suojelu turvata maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella asemakaavalla, vai edellyttääkö suojelutarpeen laajuus tai asemakaavatilanne erityislain mukaista suojelua.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 29.10.2015 ensimmäisen tähän hankkeeseen liittyvän suojelupäätöksen, joka koskee Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti Theodor Deckerin vuonna 1892 suunnittelemaa entistä Vaasan ruotsinkielistä tyttölyseota.

Kirkkopuistikko 12–14:ssa sijaitseva kaksikerroksinen julkisivultaan puhtaaksi muurattu koulutalo on sisäjärjestelyiltään ajankohdan tyyppipiirustusten mukainen keskikäytäväkoulu, jossa käytävän päissä sijaitsivat rakennuksen pääsisäänkäynti sekä portaikko. Sen lisäksi, että rakennus on ulkoasun ja tilajäsentelyn keskeisten piirteiden osalta hyvin säilynyt, se omaa yksityiskohtien käsittelyn myötä myös yksilöllisiä erityspiirteitä. Tyttölyseon toiminnan päätyttyä 1970-luvulla kiinteistö on palvellut Åbo Akademin pedagogiikan opetustiloina muiden koulujen korjausten aikaisena tilapäisenä vuokraväistötilana.

Kohteen osalta rakennusperinnön suojelusta annetun lain mukainen suojeluprosessi on käyty saman aikaan käynnissä olleen asemakaavaprosessin rinnalla, yhteistyössä rakennuksen omistajan Lemminkäinen Talo Oy:n ja Vaasan kaupungin kaavoituksen kanssa. Menettely on mahdollistanut sen että Vaasan kaupunkikuvan ja kouluhistorian kannalta edustavan rakennuksen asemakaavamääräykset on voitu räätälöidä sellaisiksi, ettei ELY-keskuksen päätösesityksen mukaan erityislain mukaiselle suojelulle ole erityisiä perusteita 27.10.2015 voimaan tulleen asemakaavan sisältö huomioiden.

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Juhani Hallasmaa, puh. 0295 027 458


Vaasan ruotsinkielinen tyttölyseo, Kirkkopuistikko 12-14, Vaasa.


Alueellista tietoa