Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Vipuvoimaa yrityksille ja hankkeille Kaakkois-Suomessa (Hämeen ELY-keskus)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt vuonna 2015 tammi-elokuun aikana myönteisen rahoituspäätöksen yhteensä 50 kaakkoissuomalaiselle hankkeelle. Suoria yritystukia joko EU-rahoituksena tai kansallisista varoista sai 35 yritystä. Lisäksi rahoitettiin yritysten toimintaympäristön kehittämiseen liittyviä hankkeita ja yritysten kehittämispalveluita. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella tuettiin 15 hanketta.

Yritysrahoitusta yhteensä 2,4 miljoonaa euroa

Yrityksille myönnettiin sekä kansallista että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. Yrityskohtaisiin hankkeisiin käytettiin 1,90 miljoonaa euroa yrityksen kehittämisavustuksina. Näistä hankkeista 20 sijoittuu Kymenlaakson maakuntaan ja 15 Etelä-Karjalaan. Rahoitusta kohdennetaan mm. investointeihin, kansainvälistymiseen, markkinoinnin kehittämiseen, laatujärjestelmien käyttöönottoon, jakeluprosessien ja sähköisten järjestelmien kehittämiseen. Yritysten kehittämispalveluja rahoitettiin 150 000 eurolla ja yritysten toimintaympäristöavustuksia myönnettiin yhteensä 418 870 eurolla.

Hankkeilla tuetaan työllisyyttä ja osallisuutta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehauissa painopisteenä on ollut nuorten työllistyminen, joten käynnistyneissä hankkeissa merkittävä osa osallistujista on nuoria. Ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia myös muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden kehittämiseen ja erilaisiin kokeiluihin.

Euroopan unionin ja valtion rahoitusta myönnettiin tammi-helmikuussa 2015 Kaakkois-Suomen hankkeille yhteensä 3,38 miljoonaa euroa. Rahoitetut ESR -hankkeet tukevat rakennerahasto-ohjelman mukaisesti työllistymistä, osaamista ja osallisuutta. Hankkeista kahdeksaa (8) toteutetaan Etelä-Karjalassa ja kolmeatoista (13) Kymenlaaksossa. Osa hankkeista on ylimaakunnallisia, jolloin toteuttajia ja toimintaa on molemmissa maakunnissa.

Esimerkkejä rahoitetuista ESR-hankkeista

Kaakkois-Suomessa rahoitetut hankkeet keskittyvät nuorten työllistämiseen ja koulutukseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden lisäämiseen, yrittäjyyden edistämiseen sekä kansalaislähtöisen toiminnan vahvistamiseen.

Yksi suurimmista hankkeista oli Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän, Kouvolan seudun ammattiopiston, Parik-säätiön ja Sotek-säätiön yhteishanke Opit työssä, jolle myönnettiin tukea 400 000 euroa. Tuleville vuosille rahoitusta on varattu tämän lisäksi 524 056 euroa. Hanke paneutuu luomaan uudenlaisia, työvaltaisia väyliä ammatillisiin opintoihin. Kohderyhmänä ovat mm. ne alle 30-vuotiaat henkilöt, joiden ammatilliset opinnot ovat keskeytyneet tai jotka vasta suunnittelevat kouluttautumista. Imatran kaupunki sai rahoitusta Toimari-hankkeelle, jossa kehitetään kuntouttavaa työtoimintaa nuorille, pitkään työttömänä olleille henkilöille. Konkreettisena toimenpiteenä on toimintakeskus Toimarin perustaminen.

Kymenlaaksossa paikalliset Leader-ryhmät Kehittämisyhdistys Sepra ry ja Pohjois-Kymen Kasvu ry käynnistävät Kotkan ja Kouvolan keskusta-alueille kohdistuvat hankkeensa, joilla etsitään ja kehitetään keinoja sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi ja asukkaiden aktivoimiseksi. Molemmat hankkeet saivat tukea noin 46 000 euroa.

Kaakkois-Suomessa toteutetaan neljää yhteishanketta, joissa on mukana toteuttajia sekä Etelä-Karjalasta että Kymenlaaksosta. Hankkeissa pyritään mm. löytämään nuorille uusia työmahdollisuuksia yhteistyössä järjestöjen kanssa tai kehittämään yrittäjyydestä varteenotettavaa vaihtoehtoa tulevaisuuden työllistäjänä. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin sekä Saimaan ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen hankkeessa Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyville kulttuurista on tavoitteena edistää nuorten taiteen tekijöiden työllisyyttä tuomalla soveltavaa taidetta osaksi valittuja vanhuspalvelujen palveluprosesseja. Etelä-Karjalan Martat ja Kymenlaakson Martat opettavat yhteisessä Nappivalinnoilla sujuvaa arkea -hankkeessaan nuorille elämänhallinnan taitoja. Hanke sai rahoitusta 74 258 euroa.


Lisätietoja:     Rahoitusasiantuntija Pekka Mutanen 0295 029 146 (ESR)
                         Rahoitusasiantuntija Merja Rossi, puh 0295 029 153 (ESR)
                         Rahoitusasiantuntija Paavo Tolvanen, puh 0295 029 093 (yritystuet)
                         [email protected]                           

 

LIITTEET        ESR-hankkeet Kaakkois-Suomen alueella 2014-2020
                        Kaakkois-Suomeen jaettu ESR-ja EAKR -hankerahoitus


Alueellista tietoa