Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kartoittaa maahantulijoiden vastaanottoon soveltuvia tiloja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntia kartoittamaan kunnassa olevat vastaanottokeskus- tai järjestelykeskustoimintaan soveltuvat tilat. Pyyntö välitettiin kunnille 3.syyskuuta ja vastauksia odotetaan 16.9. mennessä. ELY-keskus välittää keräämänsä tiedot edelleen maahanmuuttovirastolle ja Suomen Punaiselle Ristille (SPR).  

Tilojen kartoittaminen on osa ELY-keskuksen normaaliin varautumiseen liittyvää tehtävää. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa maahantuloon liittyvistä varautumistehtävistä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla.

Lisätietoja:

Johtaja Leila Helaakoski, puh. 044 436 8001
Maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä, puh. 044 260 7508

 

Faktoja maahantuloon liittyvästä toiminnasta


Vastaanottokeskus (vok) on turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien majoitusta ja vastaanottotoimintaa varten perustettu yksikkö. Majoitusmuoto voi olla laitosmaista tai asuntopohjaista, jolloin turvapaikanhakijat majoitetaan tavallisiin asuntoihin.

Järjestelykeskus (jäke) on joukkopaossa tulevien tilapäistä suojelua saavien ja turvapaikanhakijoiden rekisteröintiä, lyhytaikaista majoittamista ja vastaanottoa varten perustettava yksikkö, joka otetaan käyttöön, jos maahan saapuu lyhyellä aikavälillä suuri määrä henkilöitä, joita ei pystytä rekisteröimään normaalitavoin. Ulkomaalaislain 133 § mukaan valtioneuvosto voi laajamittaisen maahantulon tilanteessa päättää ulkomaalaisten toimittamisesta järjestelykeskukseen rekisteröintiä varten.

 


Alueellista tietoa