Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskus valvoo kiinteistön Siikajärventie 88-90 jätevedenpuhdistamon ympäristöluvanvaraista toimintaa (Uudenmaan ELY-keskus)

Espoossa sijaitsevalla Siikajärventie 88-90 kiinteistöllä on toiminut turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus lokakuun alusta lähtien. Kiinteistöllä on oma jätevedenpuhdistamo, jolla on ympäristölupa. ELY-keskus valvoo ympäristölupaa.

ELY-keskukseen on marras-joulukuussa tullut runsaasti puhdistamon toimintaan liittyviä yhteydenottoja vastaanottokeskuksen huolestuneilta naapureilta sekä alueen asukasyhdistyksiltä. Kun puhdistamo käynnistettiin lokakuussa, se ei toiminut luvanmukaisesti – ELY-keskus teki tästä luvanvastaisesta päästöstä tutkintapyynnön Länsi-Uudenmaan poliisille. Marraskuun alusta lähtien puhdistamo on näytteenoton perusteella toiminut luvanmukaisella tavalla.

Uudenmaan ELY-keskukseen on marras-joulukuussa tullut lukuisia hallintopakkohakemuksia, joissa vaaditaan majoitustoiminnan keskeyttämistä. Keskeytysvaatimuksen perusteena on esitetty puutteellinen jätevesien käsittely. Uudenmaan ELY-keskus on 15.12.2015 tekemällään päätöksellä jättänyt 23 hallintopakkohakemuksen vireille panijan vaatimukset tutkimatta ympäristönsuojelulain edellyttämän, puuttuvan asianosaisuuden vuoksi.

Kahden asukasyhdistyksen vireillepano-oikeus on selvitetty ja niiden hakemusten käsittely etenee. Näistä kahdesta hakemuksesta on varattu toiminnanharjoittajalle tilaisuus antaa vastine ja Espoon ympäristönsuojelulautakunnalta on pyydetty lausuntoa. Vastineen ja lausunnon antamisen määräpäivät ovat tammikuun 2016 lopussa. Tämän jälkeen ELY-keskus antaa asiassa valituskelpoisen päätöksen.

Lisätietoja: Jäteveden puhdistamon ympäristölupa ja sitä koskevat määräykset

  • Satu Lyytikäinen 0295 021 430
  • Ari Kangas 0295 021 401

Alueellista tietoa