Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Bussiliikenteen matkustajakysely poiki palautetta Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on selvittänyt alueen asukkaiden mielipiteitä bussiliikenteen palveluista ja niiden kehittämistarpeista lokakuun 2015 aikana. Kyselyyn oli mahdollista vastata ELY-keskuksen Internet-sivulla. Kyselystä tiedotettiin sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ELY-keskusten vastuulla olevan, pääasiassa kuntien välillä ajettavan bussiliikenteen kehittämisessä.

Kyselyyn vastasi noin 400 henkilöä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelta. Vastaajia pyydettiin halutessaan ilmoittamaan kotipaikkansa, jotta ongelmakohtia voidaan tarkastella alueittain. Vastauksia saatiin paljon myös kunnallisten joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten alueilta, joilla liikennöitävä bussiliikenne ei ole ELY-keskuksen järjestämää.

Kysely tavoitti parhaiten 1) työmatkalaiset, jotka matkustavat bussilla päivittäin tai lähes päivittäin sekä 2) satunnaisesti asiointi- tai vapaa-ajan matkoja tekevät bussimatkustajat. Vastaajat olivat tyytyväisimpiä asiakaspalveluun ja linja-autokaluston laatuun. Eniten vastaajat näkivät kehitettävää bussien aikatauluissa, lippujen hinnoissa sekä reiteistä, aikatauluista ja lipputuotteista tiedottamisessa. Bussiliikenteen palveluille annettiin keskiarvoksi 3,1 (asteikolla 1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen). Vuosien 2014–2015 aikana bussiliikenteen palveluiden koettiin säilyneen pääsääntöisesti ennallaan. Myöskään seutu- ja kausilippumatkustuksessa ei koettu tapahtuneen erityistä muutosta vuoden aikana.

Kyselyyn osallistuneet jättivät ilahduttavan runsaasti ideoita ja terveisiä bussiliikenteen kehittämiseksi. Kehittämisideoita saatiin kaiken kaikkiaan noin 240 kappaletta Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta. Kaikki palautteet ja kehittämisideat luetaan ja ne pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan ELY-keskuksen toimesta kuntien välillä liikennöitävän bussiliikenteen kehittämisessä. Muiden joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten alueilta saadut palautteet tullaan toimittamaan liikenteestä vastaavalle viranomaiselle.

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin 30 päivän seutu-/kausilippu. Voittajiin on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:

Joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa
p. 0295 029 348, ulla.marjamaa(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa