Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Yritystuissa muutosten vuosi, tukien hakuun katkos (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Uusi EU- ohjelmakausi (2014 - 2020) käynnistyi vuoden vaihteessa ja uusi yritystukilaki astuu voimaan elokuulla 2014. Uuden lain myötä myös ELY-keskusten myöntämien yritystukien hakemiseen ja käsittelyyn käytettävää tietojärjestelmää päivitetään. Päivityksen vuoksi järjestelmä on poissa käytöstä noin 25.6.–18.8.2014. Näin ollen yritystoiminnan kehittämiseen tarkoitettua yrityksen kehittämisavustusta ei voi sähköisesti hakea edellä mainittuna ajanjaksona.

Maaseutuohjelman mukaisen yritysrahoituksen hakuun tulee myös katkos, joka kestänee vuoden 2014 loppuun saakka. Uuden haun alkamisaika tarkentuu syksyn aikana ja siitä tiedotetaan erikseen. 

Vuoden vaihteessa päättyneen ohjelmakauden (2007 - 2013) viimeisiä yritystukipäätöksiä on tehty kesäkuulla 2014. Kaikki päättyneen ohjelmakauden varat on jo sidottu tai varattu. Nyt vireillä oleviin hankkeisiin ja mahdollisiin uusiin hakemuksiin ei päätöksiä enää ehditä tekemään nykyisen yritystukialain voimassaoloaikana. 24.6.2014 jälkeen vireille jääneet hankkeet siirtyvät uuden yritystukilain mukaan käsiteltäviksi uusien säädösten ja rahoituslinjausten ehdoilla. Kaikki hakijat joutuvat tekemään uuden sähköisen hakemuksen, kun haku jälleen aukeaa. 

Uuden yritystukilain mukanaan tuomia muutoksia on rahoituksen painottuminen aloittaviin, kasvaviin ja kansainvälistyviin mikro- ja pk-yrityksiin.

Avustusta suunnataan jatkossa erityisesti hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

1. käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen;

2. innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen;

3. kasvuun tai kansainvälistymiseen;

4. tuottavuuteen tai

5. energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Hankkeissa tullaan painottamaan toimialan tavanomaisten investointien sijaan alan uusinta teknologiaa sekä yrityksen liiketoiminnan muuta kehittämistä, kuten esim. tuotekehitystä ja kansainvälistymistä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suositteleekin yrityksiä odottamaan hankkeiden aloittamisen osalta uuden tukijärjestelmän käynnistymistä. Alueelliset rahoituslinjaukset tullaan myös päivittämään elokuun aikana, kun yritystukisäädökset on myös asetusten osalta vahvistettu. Uuden yritystukilain mukaisen rahoituksen haku käynnistyy tämän hetken tiedon mukaan arviolta elokuun puolessa välissä. Sama koskee myös energiatukia. Jatkossa asiointi tapahtuu sähköisesti yrityksen KATSO- tunnisteen avulla.

Tekesin rahoitus toimii normaaliin tapaan ilman katkoksia ja haku tapahtuu sähköisesti Tekesin oman järjestelmän kautta.

Lisätietoja:

  • Kari Rintala
    Yksikön päällikkö
    Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
    Puh. 0295 027 615

Alueellista tietoa