Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vt 19 parantaminen ja liittymäjärjestelyt Ylihärmän teollisuusalueen kohdalla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa valtatien 19 parantamisen liittymäjärjestelyin Ylihärmän teollisuusalueen kohdalla. Parannushankkeen tarkoituksena on rakentaa nykyistä turvallisemmat ja sujuvammat yhteydet teollisuusalueelle, korvaamalla nykyinen nelihaaraliittymä porrastetulla ja kanavoidulla liittymällä. Suunnitelman mukaan nykyinen Teollisuustie katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä ja korvataan uudella katuyhteydellä, joka sijoittuu noin 200 metriä pohjoiseen, voimassa olevan asemakaavan mukaiselle paikalle. Samassa yhteydessä korjataan valtatien rakenteita siten, että pohjaveden aiheuttamat, toistuvasti korjattaviksi tulleiden, pintavaurioiden syntyminen saadaan estettyä. Rakennustoimenpiteitä tehdään noin 700 metrin matkalla.

Kauhavan kaupunki toteuttaa samassa rakennusurakassa kevyen liikenteen väylän rakentamisen valtatien 19 länsipuolelle välille Järventie - Kivihuhdantie. Kevyen liikenteen väylä toteutetaan kestopäällystettynä ja valaistuna.

Rakennustyöt aloitetaan kuluvalla viikolla ja ne ovat tämän hetken tiedon mukaan valmiit lokakuussa 2014. Rakennetta parannetaan noin 100 metrin matkalla ja tuona aikana liikenne ohjataan yhdelle ajokaistalle valo-ohjattuna noin 2-3 viikon ajan. Tämä toimenpide ajoittuu arviolta kesä-heinäkuun vaihteeseen. Työn yhteydessä joudutaan louhintatöiden takia myös ajoittain pysäyttämään liikennettä.

Rakennusurakan pääurakoitsija toimii Sundström Ab Oy ja hankkeen urakkahinta on noin 850 000 €. Valtatien parantamisen kustannuksiin on haettu työllisyysperusteista investointiavustusta. Lisäksi hankkeen kustannuksista vastaavat Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Kauhavan kaupunki.

Lisätietoja       

 • Janne Ponsimaa
  Projektipällikkö
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Puh. 029 502 7746
 • Juha Takamaa
  Tekninen johtaja
  Kauhavan kaupunki
  Puh. 050 514 1576
 • Eero Piipponen
  Työpäällikkö
  Sundström Ab Oy
  Puh.040 763 0259
 • Ulf Granholm
  Työnjohtaja
  Sundström Ab Oy Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Puh. 040 518 4827

Liitteet               Suunnitelmakartta 1:2000


Alueellista tietoa