Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Valtatien 5 parantaminen välillä Häikiömäentie - Losotörmäntie, Kajaani (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tie- ja rakennus-suunnitelmaa valtatien 5 parantamiseksi Kajaanin Jormuassa. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on liikenne-turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen.

Valtatielle 5 välille Häikiömäentie - Losotörmäntie suunnitellaan erillinen kevyen liikenteen väylä valtatien pohjoispuolelle (pituus n. 2 km). Pöyhölänniementien sekä Häikiömäentien liittymien kohdalle suunnitellaan väistötilat. Suunnitteluun sisältyy uuden kevyen liikenteen vesistösillan
suunnittelu nykyisen Pohjajoen vesistösillan viereen. Lisäksi alueen pysäkkijärjestelyjä parannetaan.

Valtatien varteen suunniteltava kevyen liikenteen väylä tullaan sijoittamaan luontevasti nykyiseen maastoon. Kevyen liikenteen väylälle suunnitellaan erillinen valaistus siltä osin kun valtatien valaistus ei ole riittävä valaisemaan kevyen liikenteen väylää. 

Suunnittelutyö on käynnistetty toukokuun 2014 lopussa. Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus vuoden 2014 lopulla.   Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja – ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta. Tilaisuuden ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Tiesuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2015, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Kajaanin kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma. Rakennussuunnitelma valmistuu kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Hanke sisältyy liikennepoliittisen selonteon mukaiseen Vt 22 Oulu - Kajaani -parantamishankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen rakentamisen ajankohdasta ei ole vielä päätöstä.

Lisätietoja:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259,
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, Kajaanin kaupunki, puh. 044 7100 034,  Hankintapalvelukonsultti Harri Pousi, PMP Oy, puh. 0400 884 138,
Projektipäällikkö Viljo Heikkinen, WSP Finland Oy, puh. 040 5667 034.


Alueellista tietoa