Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Valtatien 22 liikennejärjestelyt Vaalantien (mt 800) liittymän kohdalla Vaalassa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen valtatien 22 ja Vaalantien (mt 800) liittymän liikennejärjestelyistä. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Vaalan kunnan kanssa.

Toimenpiteet sijoittuvat Vaalan pääliittymän, valtatien 22 ja maantien 800 liittymään.  Suunnitelmaan sisältyy saarekkeellisen kanavoinnin rakentaminen liittymään, sivusuuntien pisarasaarekkeiden uusiminen, kevyen liikenteen yhteyksien rakentaminen linja-autopysäkeille sekä pohjavesisuojauksen rakentaminen valtatiejaksolle n. 0,5 km matkalle. Myös liittymän valaistus uusitaan.

Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Rakennustoimenpiteet kohdistuvat yhteensä noin 0,5 km:n tiejaksolle valtatien 22 ja maantien 800 liittymän molemmin puolin.

Suunnittelutyö on käynnistetty kesällä 2014. Tiesuunnitteluvaiheen aikana, loppuvuodesta 2014, pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja – ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelma valmistuu maaliskuun 2015 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Vaalan kunnalta jonka alueella suunnittelukohde sijaitsee. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeista laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 1 M€ (alv 0%). Hankkeen rakentamiseksi ei ole vielä rahoitusta.
 

Lisätietoja antavat:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259,
Hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, TV Infraconsulting Service Oy, puh. 040 595 7440,
Tekninen johtaja Juha Airaksinen, Vaalan kunta, puh. 0400 855 951,  
Projektipäällikkö Seppo Parantala, Ramboll Finland Oy, puh. 040 844 1912.


Alueellista tietoa