Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla tiesuunnitelma on valmistunut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut valmiiksi tiesuunnitelman valtateiden 3 ja 18 parantamisesta Laihian kohdalla. Tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja vähentää haittoja.

Suunnitelmaratkaisuilla on merkittäviä liikenteeseen liittyviä vaikutuksia, sillä tieverkon hierarkia selkiytyy. Valtatiet palvelevat pitkämatkaista liikennettä ja kadut maankäytön liikennetarpeita. Suunnitellut toimenpiteet parantavat valtateiden sujuvuutta liikennevalojen poistuessa ja liittymien vähentyessä.

Teiden parantamisen periaateratkaisut ovat seuraavia:

 • Valtatie 3 parannetaan lähes nykyisellä paikallaan välillä Potila - Laihian keskusta.
 • Valtatie 18 rakennetaan uudelle linjalle välillä Maunula - Ratikylä.
 • Laihian keskustan pohjoisosat keskustaajaman liittäväksi yhteydeksi rakennetaan Ratikyläntien katu. Radan ylittävä osuus kadusta jätetään ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteuttamatta.
 • Valtatielle 3 rakennetaan Maunulan ja Asematien eritasoliittymät. Valtatielle 18 toteutetaan Ratikylän eritasoliittymä.
 • Hulmilta Laihian keskustaan rakentuu valtatien 3 eteläpuolinen yksityistie/ maantie.
 • Ratikyläntien ja valtatien 3 liittymään rakennetaan vesitiivis pohjavesikaukalo, joka estää pohjaveden pinnan haitallisen alenemisen viereisillä kiinteistöillä.
 • Tarvittavat pohjanvahvistustoimenpiteet ovat mittavia sisältäen mm. paalulaattoja ja stabilointeja.
 • Maantie 17673 (Maunulantie), maantie 7163 (Asematie) ja maantie 17677 (Alhontie) muutetaan kaduiksi ja yksityisteiksi.

Tehtävät liittymäjärjestelyt poistavat ruuhkat. Valtateiden 3 ja 18 henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet vähenevät noin 20 prosentilla. Liikkumisen turvallisuus lisääntyy kaikilla liikennemuodoilla.

Myös ympäristönäkökulmat on huomioitu. Ympäristöön kohdistuvia ratkaisuja ovat muun muassa meluntorjunta meluseinin ja melukaitein. Meluhaitat tulevat vähentymään merkittävästi. Ympäristörakentaminen kohdistuu erityisesti eritasoliittymiin ja Ratikyläntiehen. Vedenojanluomaa siirretään paikoin.

Ratkaisut luovat Laihian keskustaajaman maankäyttösuunnitelmille toteutumisedellytykset.

Jatkotoimet ja aikataulu

Tiesuunnitelma on toimitettu lausuntokierrokselle. Tiesuunnitelma on nähtävillä 18.12.2014–16.1.2015 välisenä aikana. Tiesuunnitelmaan voi tutustua Laihian kunnanviraston teknisen osaston tiloissa, osoitteessa Laihiantie 50 (1. krs).

Hankkeen rakentamisesta ja siitä tiedottamisesta vastaa Liikennevirasto. Hankkeelle on ehdotettu rahoitusta valtion budjettiehdotuksessa. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on noin 28 M€.

Vt 3 Laihian keskustan kohdan tiesuunnitelma

Tiesuunnitelma Laihian keskustan kohdalla on viimeistelyä vaille valmis. Tämän osan tiesuunnitelma tulee nähtäville myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

 

Lisätietoja:

Tiesuunnitelma:

 • Projektipäällikkö, Janne Ponsimaa, Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus, puh. 029 502 7746
  [email protected]
 • Projektipäällikkö, Paavo Mero, SITO Oy, puh. 020 747 6134

 

Rakentaminen:

 • Projektipäällikkö Ari Mäkelä, Liikennevirasto, puh. 029 534 3567

 

LIITTEET        Yleiskartta

 

Hankkeen Internet-sivut: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vt-3-laihian-kohta

 


Alueellista tietoa